6 Nisan 2008 Pazar

Rüya Tabirleri

A Harfi - B Harfi - C Harfi - Ç Harfi - D Harfi - E Harfi - F Harfi - G Harfi - H Harfi - I Harfi - İ Harfi - K Harfi - L Harfi - M Harfi - N Harfi - O Harfi - Ö Harfi - P Harfi -R Harfi - S Harfi - Ş Harfi - T Harfi - U Harfi -Ü Harfi - V Harfi - Y Harfi - Z Harfi

İslamda Rüya

Resûlullah (a.s) buyuruyor:

-Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim suretime giremez.

-Benden sonra, peygamberlikten sâdece müjdeciler kalacaktır. Sâlih rüyadır.

-En doğru rüya seher vakitlerinde görülen rüyadır.

-Gündüz görülen rüyalar doğru çıkar.

-Mü'minin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında durur. Anlatılacak olursa hemen düşer.

-"Rüya Allah'tandır. Sıkıntılı rüya şeytandandır. Öyle ise, sizden biri, hoşuna gitmeyen kötü bir rüya görecek olursa sol tarafına tükürsün ve ondan Allaha sığınsın, kendisine asla zarar edemiyecektir.

-Salih rüya rahmani, karışık rüya şeytanidir.

-Sâlih rüyayı sâlih kişi görür.

-Sözü doğru olanın, sadık kimselerin rüyası da doğru çıkar.

-Zaman yaklaşınca, mü'minin rüyası, neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen mü'minin rüyası, peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzdür." Peygamberlikten cüz olan şey yalan olamaz.

İslâm'da rüya hukukî bir kaynak ve delil değildir. Yalnız gören kişi ile alakalıdır. O kişi de bu rüyasını hayra yorar ve bu rüya yalnız kendisini bağlar. Allah (c.c), insanların Levh-i Mahfuzdaki durumlarından bigilendirilen olan bir grup meleği rüya işiyle görevli kılmıştır. Görevli melek Levh-i Mahfuz'dan aldığı durumları bir takım olaylar ve şekiller haline sokarak ilgili insanın rüyasında kalbine yerleştirir ki, o kimse için bir müjde veya uyarı ya da kınama değerinde olsun. Böylece hikmetli, yararlı veya sakındırıcı bir faaliyet gösterilmiş olur. İlgili melek bu gayret içinde iken şeytan da insana karşı duyduğu kin ve düşmanlıktan dolayı onu uyanık iken rahat bırakmak istemediği gibi, uyku aleminde de rahat bırakmak istemez. Ona bir takım hile ve tuzaklar kurmaktan geri durmaz. Şeytan insanın rüyasını bozmak üzere ya onu gördüğü rüya hususunda yanıltmak ister veya rüyasında gafil olmasını sağlamaya çalışır.

Rüyada görülen durum, bazan aynası olduğu işe aykırı olur. Uyanık kişinin kalbinde yaratılan itikad ve kanaat, bazı olayların aynası görünümünde olmasına rağmen bunun tersi çıkabilir. Meselâ bulut yağmurun belirtisidir. Allah (c.c) bulutu yağmurun alameti olarak yaratmıştır. Ama bazen bulut olmasına rağmen yağmur yağmayabilir. Aynı şekilde, uyku halindeki insanın kalbinde yarattığı itikadı ve inancı, bir hadisenin belirtisi olarak yaratmıştır. Fakat bazan yağmur yağmadığı gibi o olay da olmayabilir. Uyku halindeki insanın kalbinde söz konusu itikad bazen meleğin huzurunda oluşur. Bu takdirde sevindirici rüya görülür. Bazen de şeytanın hazır bulunduğu bir zamanda oluşur. Bu takdirde üzüntülü ve zararlı rüya görülür. Rüyanın mahiyeti hakkında en üstün bilgi Allah katındadır.

Kur'ân-ı Kerim'in birçok yerinde rüyadan söz edilmiştir.

* Hz. İbrahim (a.s), oğlu İsmail (a.s)'i rüyada boğazlama emri almış ve bu rüyayı uygulamaya teşebbüs etmiştir."Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi..." Saffat,102

o Deniliyor ki, Hz. İbrahim, bunu Zilhicce'nin sekizinci, dokuzuncu, onuncugeceleri sıra ile üç gece görmüştü. Peygamberlerin rüyası vahiy, tabirleri de vahiy olduğundan Hz. İbrahim böyle görmüş ve böyle tabir etmiş ve dolayısıyla böyle vahiy almış olmakla bu, yerine getirilmesi vacib hak, bir emir olmuş oluyordu. Bunun üzerine onu zorla yapmaya kalkışmayıp, önce yerine getirilme şeklini istişare etmek üzere böyle görüşünü sorarak tebliğ etti ki, bununla ilk önce onun itaat ve boyun eğmekle ecir ve sevaba ermesini temin etmek istedi. Düşünmeli, bunu söylerken "ey yavrucuğum!" diye hitab eden bir babanın kalbinde ne yüksek bir şefkat duygusu çarpıyor ve ona ne kadar büyük bir vazife aşkı, Allah sevgisi hakim bulunuyordu. Düşünmeli de duymalı ki, bu ne büyük bir bela, ne dehşetli bir ilâhî imtihandı! İşte bunun böyle ilâhî bir emir olduğunu anlayan ve Allah'ın sabredenlerle beraber olduğunu bilen o yumuşak huylu oğul ey babacığım! dedi, ne emrolunuyorsan yap. Beni inşaallah sabredenlerden bulacaksın,dedi. (2)

* "Rüyayı gerçekleştirdin.Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız." (Saffat,105)

* Yusuf (a.s)'da rüyasında on bir yıldızla, ay'ın kendisine secde ettiğini görmüştü. "Bir zamanlar Yusuf, babasına demişti ki: Babacığım! Ben on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederlerken gördüm." Yusuf,4
* Mısır hükümdarının ve hapishanedeki iki kişinin gördükleri rüyaları tabir etmiştir
o "Onlardan biri dedi ki: Ben şarap sıktığımı gördüm. Diğeri de: Ben de başımın üstünde kuşların yemekte olduğu bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bunun yorumunu bize haber ver. Çünkü biz seni güzel davrananlardan görüyoruz, dedi." Yusuf,36
o "Dedi ki: Size yedirilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim...."Yusuf,37
o "Ey zindan arkadaşlarım! biriniz efendisine şarap içirecek; diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz iş kesinleşmiştir." Yusuf,41
o Melik dedi ki: Ben yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek gördüm. Ayrıca, yedi yeşil başak ve diğerlerini de kuru gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, benim rüyamı da bana yorumlayınız." Yusuf,43

* Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in görmüş olduğu rüyalardan söz edilmektedir.
o "Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı..." Fetih Suresi, 27
o "Sana gösterdiğimiz o görüntüleri... " İsra,60

Rüya tabir etmek Allah vergisidir. Herkes rüya tabir edemez. Akıl ve mantık bu iş için yeterli değildir. Rüya merhametli ve öğüt verebilecek durumda olanlara anlatılmalı, güzelce yorumlayamayacak kişilere söylenmemelidir.

İmam Malike
"Herkes rüya tabir eder mi?" Diye sorulmuş
"Nübüvvetle oynanır mı?" demiştir.

Yine İmam Malik
"Rüyayı iyi tabir edenler yorumlasınlar. Eğer iyi görürse söylesin; iyi görmezse iyi söylesin veya sussun" demiştir.
"İyi görmese de onu iyi olarak mı tabir etsin?" sorusuna,
"Hayır" demiş; sonra
"Rüya nübüvvetin bir parçasıdır. Nübüvvetle oynanmaz" diye cevap vermiştir. (4)

Rüya genel olarak iki kısma ayrılır:

Birincisi: Doğru ve güzel olan rüyalar. Bu tür rüyalar, uyanıklık âleminde doğru çıkan rüyalardır. Peygamberlerin, onlara uyan salih müminlerin gördükleri rüyalar bu tür rüyalardır. Bazan dindar olmayan insanlar da bu tür rüyaları görürler. Bu tür rüyalar üç grupta ele alınabilir.
# Yoruma ve tabire ihtiyaç göstermeyecek kadar açık seçik rüyalar, Hz. İbrahim'in rüyası gibi...
# Kısmen yoruma, ihtiyaç gösteren rüyalar. Hz. Yusuf'un rüyası gibi...
# Tamamen tabir ve yoruma ihtiyaç gösteren rüyalar. Mısır hükümdarının gördüğü rüya gibi...

İkincisi: Adğâs adı verilen karmakarışık ve hiç bir anlam taşımayan rüyalardır. Bu tür rüyalar da bir kaç kısma ayrılır
# Şeytanın uyuyan kişiyle oynaması ve onu üzmesine sebep olan rüyalar. Mesela kişi rüyasında başının koparıldığını ve kendisinin başının peşinden gittiğini görür. Ya da korkunç ve tehlikeli bir duruma düştüğünü ve hiç bir kimsenin kendisini kurtarmaya gelmediğini görür.
# Meleklerin haram bir şeyi uyuyan için helal kıldığına veya haram bir iş teklif ettiklerine dair olan ve aklen muhal ve imkansız olan buna benzer işlerle ilgili rüyalar.
# Kişinin uyanık iken üzerinde konuştuğu veya olmasını temenni ettiği bir şeyi uyanık iken itiyad haline getirdiği bir şeyi rüyasında görmesi.

Bu durumda rüyanın üç çeşit olduğu görülmektedir.

* Allah tarafından bir müjde olabilen bir rüya. Buna rahmanî rüya denir.
* Kişinin uyanık iken önem verip kalben meşgul olduğu bir şeyle ilgili olarak gördüğü rüya.
* Şeytan tarafından korkutulan kişinin gördüğü rüya. Buna şeytanî rüya adı verilir.

Kötü bir rüya gören bir müslümanın yapacağı işler:

Gördüğü rüyanın şerrinden ve şeytanın şerrinden üç kez Allah'a sığınır. Şöyle der:
"Allah'ım, bu rüyanın şerrinden ve rahmetinden uzak kalmış olan şeytanın şerrinden sana sığınırım."
Rüyanın hayra dönüşmesi için dua eder. Bu tür rüyayı hiç bir kimseye anlatmaz.

Müslüman gördüğü iyi bir rüyadan ötürü uyanınca Allah'a hamdeder. Bu rüyadan dolayı sevinir, bunu bir müjde kabul eder. Rüyayı sevdiği bir kimseye anlatır, sevmediğine kesinlikle anlatmaz.

5 Nisan 2008 Cumartesi

A

Alfabetik sıralamaya göre hazırlanmıştır. Şuanda "A" Harfine
bakılıyor..


ABAJUR

Her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey görmek, yakın gelecekte
bir işten maddi bir kazanç sağlanacağını, faydalı bir işe başlamaya, geliri
önceden bilinen ve belli olan işleri belirtir. O anda bilmediğiniz, daha
sonradan ortaya çıkabilecek bir işten kazanç sağlamak anlamına gelir.ABANOZ

Abanozdan yapılmış bir eşya görmek, iyi olmayan sonuçlarla karşılaşmaya
işarettir. Kimileri de abanoz görmeyi kuvvetli ve inatçı biriyle karşılaşma
olacağına yorarlar. Abanoz ağacını erkek görürse neşeli, varlıklı bir kadına;
kadın görürse katı kalpli zengin bir erkeğe delalet ederABDEST ALMAK

Genellikle ferahlamaya işaret eder. İleri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların
karşılanmasına yorulur. Temiz bir su ile abdest alınıyorsa amacına kavuşur. Eğer
abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan
eşyasını bulur. Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden
kurtulur. Tüccar olan kimsenin rüyada abdestin namaz kıldığını görmesi,
sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder. Rüyada abdestin bozulması ise,
bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.
ABI HAYAT

Suyundan içmek, hastalıklarınıza ve dertlerinize çare bulacağınız anlamına
gelir. Abı hayat suyundan içmek yaşadığınız sürece hastalık ve dertlerle
uğraşmayacağınız anlamına gelir.ABLA

Yaptığınız işte ya da ilerde yapacağınız bir işte karşılaştığınız zorluklar
karşısında itibarlı birisi tarafından kollanıp gözetileceğiniz anlamında gelir.
Rüyada kendi ablasını görmek, yakında iyi bir haber almak demektir. Bekarlara
evlenebileceğini belirtir. Ablanızı veya ablanızın olduğunu görmeniz, bütün
işlerinizde koruma göreceğinize ve ömrünüzün uzun olacağına işarettir.ACI ÇEKMEK

Vücudunda veya başında bir ağrı veya acı bulunduğu şeklinde bir rüya görmek,
özel meselelerini başkalarına anlatmaması ve bazı şeyleri kendisine saklamayı
öğrenmesi gerektiğine işarettir. Diş ağrısı: Rüyada diş ağrıması yakında
sevindirici bir haber alacağınıza işarettir.Bir yerinizi acıttığınızı görmeniz
ise dostlarınızın iğneli sözleriyle karşılaşacağınızı gösterir.ACI


Rüyada acı bir şey yemek, birden sevinmek demektir. Bir söz veya işiteceği
şeyler bu sevince de söylenecek neden olabilir. Rüyada acı çekmek tam aksi
olarak yorumlanır. Duyulan acı büyük huzur ve mutluluğa işaret eder. Ellerdeki
acı hissetmek bolluk olarak yorumlanır.ACIKMAK

Rüyada acıkmak ve doyuncaya kadar yemek hastalıktan kurtulmaya ve bolluğa
işarettir. Rüyada açlık çekmek, maddi konularda kazanç sağlayacağını belirtir.
Çocuğu, dilenciyi veya bir hayvanı doyurmak ise hayırlı bir iş yaparak, manevi
kazanç sağlanacağını belirtir.ACIMAK

Kimse rüyada birisine acıyarak yardım ediyorsa, sıkıntılı bir yaşam geçirmemek
için biraz daha sıkı ve disiplinli çalışmalıdır.ACUZE

Rüyada çirkin ve ihtiyar bir kadın görmek, evlilikte sıkıntıyı, ya da
işlerinizin ters gitmesine ve üzüntülü anlar yaşayacağınıza işarettir.
AÇGÖZLÜLÜK

Rüyada açgözlülük yaptığını görmek, içinizdeki üzüntüden bir süre daha
kurtulamayacağınıza işarettir.AÇILIŞ

Rüyada bir açılışta bulunmak veya bir açılışa davet edilmek sevinçli habere
işarettir. Bir yerin açılışını yapmak, insanların hayrına olan bir işin, güzel
günlerin kısa sürede geleceğine işarettir.AÇLIK

Rüyada açlık çekmek, maddi konularda kazanç sağlayacağını belirtir. Çocuğu,
dilenciyi veya bir hayvanı doyurmak ise hayırlı bir iş yaparak, manevi kazanç
sağlanacağını belirtir.AÇMA


Rüyada açma yemek, bir yoksulu düşüneceğiniz konusundaki vaadinizi
gerçekleştirmeniz gerektiğine işarettir. Boş laflar etmemeniz, adaklarınıza ve
verdiğiniz sözlere dikkat etmeniz gerektiği anlamına da gelir.ADA ÇAYI

Rüyada, ada çayı görmek, toplamak veya ada çayı içmek, dışarıdan gelecek biri
tarafından evinizdeki huzurun bozulacağına delalettir.ADA

Kayalıklarla kaplı ada yalnızlığa, yeşil ada hayırlı nimete, insanların yaşadığı
ada huzurlu ve sonu güzel olan hayata işaret eder. Bekarlar için güzel bir aşk
yaşayacağını, evliler için ise evlilik hayatında maddi veya manevi sıkıntıya
yorumlanır. Orta yaşlılar için, iş değiştirmeyi de belirtebilir. Ada da gezinti,
çok istediği bir işin gerçekleşmeyeceğini; ada da fırtına, üzüntü ve acı
yaşanacağını belirtir. Ada da yanardağ görmek, yakınınızdaki kişilerden bir
kötülük göreceğinize yorumlanır. Adanın batması ise, bir kız çocuğu doğacağına
işarettir.ADA SOĞANI

Kötülükle anılan bir adam olarak tabir edilir. Elinde bu soğan olduğunu gören
kimse, kendisinin kötü anılmasına neden olacak bir yapmayı arzu eder.
ADALET

Davranışlarınıza dikkat etmeniz gerekir, bazı karışık olaylarla
karşılaşabilirsiniz. İnsanlara karşı zor durumda kalabilirsiniz diye yorumlanır.ADAM

Rüyada daha önce tanışmadığı bir adam ile konuşma, yeni ve iyi bir arkadaşlığı
gösterir. Adamla kavga etmek, ev içinde bir sıkıntıyı; adam öldürmek, eski bir
düşmanlığın canlanmasını veya bir dedikodu yüzünden sıkıntıya düşmeyi belirtir.
Adama yiyecek vermek, hafif bir sağlık bozukluğuna, adamdan bir şey almak, ciddi
bir hastalığa, birisine iyilik etmek, yakın çevrede bir sıkıntıya işaret eder.
Adama para vermek, dedikoduyu, para almak, emeğinin karşılığı çok büyük miktarda
para kazanılacağını belirtir. Adama hakaret, size yöneltilen suçlamalardan
kurtulmaya işarettir.ADEM PEYGAMBER

Rüyada Adem peygamber niyetine kutsal bir kişi görmek, o dönemde olmasını
istediği birçok şeyin gerçekleşeceğini belirtir. Adem Dünyada ilk rüya gören ve
bunu ilk defa yorumlayan olduğu için; tabir ilminde başarılı olmaya, Hacca
gitmeye ve dostları ile bir araya gelmeye, uzak yerlere seyahate çıkmaya işaret
eder.ADI DUYMAK


Rüyada adınızı duymak veya adınızla çağrılmak, sizi sevindirecek güzel bir
haberin müjdecisidir. Tanıdıklar arasında daha çok sevilip sayılmaya yorumlanır.ADİ

Kendini bu durumda görmek, iş hayatınıza düzen vermeniz gerektiğine işarettir.ADİL

Çekilen zahmetlerin karşılığının alınacağına, er ya da geç başarının sizinle
birlikte olacağına işarettir.ADLİYE BİNASI

İşlerinizin bozulacağı ve sıkıntıya düşeceğinizi belirtir. Adliyede hakim görmek
iyiye işarettir. Bulunduğunuz durumdan çok daha güzel konumlara gelerek,
saygınlığınızın artacağını belirtir. Güç işlerin üstesinden gelerek,
emellerinize kavuşacaksınız.
ADRES

Adres almak veya vermek:akraba ve dostlarınızı ziyaret edeceğiniz anlamına
gelir.AF

Birisini affettiğinizi görmek, işlediğiniz sevaplardan dolay ALLAH'IN sevgili
kullarından birisi olduğunuzu size müjdeler. Af dilemek, bir haksızlığa
uğrayacağınız ve bundan duyacağınız üzüntü duyacağınız anlamındadır.

Bazı sorun ve sahtekarlıkla karşı karşıya kalacaksınız demektir.AĞABEY


Yardıma ihtiyaç duymadan yaşayacağınıza ve maddi sıkıntı çekmeyeceğinize
işarettir.AĞAÇ

Rüyada meyve ağacı görmek, isteklerin olacağına ve maddi kazanca işarettir.
Yapraksız ve kuru bir ağaç fakırlık; çok yapraklı ağaç ise sağlık ve mutluluğu
belirtir. Ağaç dalı kısa bir süre için sorunların çözüleceğine, fakat tekrar
başlayacağına işarettir.AĞAÇ SAKIZI

Birinin yılışıklığı yüzünden başınızın sıkıntıya düşeceğine yorumlanır.AĞDA

Görmek ya da kullanmak, endişelerden geçeceğine ve mutluluğun geleceğine
işarettir.
AĞIZ

Ağzın kapalı olduğunu görmek, ağzı bozuk olan bir kimse demektir.Ağız kenarı
görmek, karşılaşabileceğiniz tehlikelerden kaçarak kurtulacağınıza işarettir.AĞLAMAK

Tam tersi olarak sevineceğinizin işaretidir.AĞRI

Sevgiliniz sizi hayal kırıklığına uğratıp kalbinizi kırabilir. Hayatınıza kendi
menfaatleri için sizi kullanmak isteyen biri girebilir. Ya da önemsiz bir
hastalığa yakalanacağınız anlamına gelir.AHIR


Boş bir ahır, mal kaybına, fakirliğe ve sıkıntıya ; hububat, buğday ve birçok
sağlıklı hayvanla dolu ahırsa bolluğun, bereketin işaretidir.AHİRET

Rüyada ahrete gitmek, uzun ve faydalı bir yolculuğu belirtir. Ahrette bulunmak,
emeklerinin karşılığını alacağını büyük bir iyilik ve mutluluğa kavuşulacağını
belirtir. Ahretten kovulmak, mal, bazen de can kaybına işarettir. Kendini
ahrette görmek, dileklerinizin gerçekleşmesi, uğruna harcadığınız gayretlere
rağmen bunların ancak bir kısmını elde edeceğinize işarettir .Ahrette kovulmak,
mal kaybına ve sefalete işarettir. Ahreti seyretmek, ailece mutlu bir yaşam
sürmeye yorumlanır.AHŞAP

Ahşap bir ev görmek,eğer ev yeni ise iyi bir evliliğe, eski ise bir hastalığın
daha kötüye gideceğine işarettir.AHTAPOT

Rüyada ahtapot görmek, birden fazla işe girişileceği ve bu işlerden başarılar
elde etmeyi işaret eder.
AİLE

Rüyasında ailesiyle birlikte oturduğunu gören kimse güçlü duruma gelir. Yani
hemen her konuda kendini destekleyenler vardır. Aile karanlık bir yerde
oturuyorsa, iş ve parayla ilgili sorunların halledilmesi için zaman gerekir;
Aile aydınlık ve ferah bir yerdeyse, güçlü bir destek, başarılı bir girişim için
yeterli olacaktır demektir.AKAR ÇEŞME

Güzel günlerin boşa geçirildiğine işarettir.AKAR SU

Herhangi bir su akıntısı görmek, maddi kazanç olarak yorumlanır.AKASYA


İyi haber alınacağına işarettir.AKIL HASTANESİ

Yaşamın kötüye gitmesi anlamındadır.AKİK

Sağlıklı ve uzun bir yaşantıyı belirtir.AKORDİYON

Müziği dinlemek, yakında mutlu günlerin geleceği anlamına gelir. Akordeon çalmak
hoşlandığınız kimsenin sevgisini kazanacağınızın işaretidir. Fakat bu kişi, bazı
olaylardan sonra size aşık olacak demektir.
AKRABA

Yakında kötü bir haber alacaksınız demektir. Hastalarınızdan dolay işlerinizin
bozulacağına bu durumundan sağlığınızın etkileneceğine işarettir.AKREP

Rüyada akrep görmek, kötü biri ile karşılaşılacağı veya onunla bir işe
girişileceğine işarettir. Akrep öldürmek bir beladan kurtulacağını belirtir.
Akrep inançsız, zararlı, külfeti çok, bozuk ağızlı fakat zayıf bir düşmandır.
Evde akrep olması, hilekar biri tarafından aldatılmaya işarettir. Akrep sokması,
bir ölüm haberi veya tehlikeye işarettir. Akrep öldürmek bir düşmanın kötü
haberini almaya; yatakta akrep olması aile içinde birinin gurbete çıkmasına
işarettir.Akrep sokması düşmandan zarar görüleceğine; elbisesinde akrep görmek
çoluk çocuğundan zarar göreceğine; bir şeyi akrep olmadığı halde akrep sanmak,
dost ve zararsız olan birini düşman zannetmeye; akrep tutup bir kadının üzerine
koymak onunla ilişki kumaya işarettir.AKTÖR

Rüyada film veya tiyatro aktörü görmek mutluluk habercisidir, kendisinin veya
yakınının devlet veya bir kurumdan herhangi bir kazanç elde edeceğine işarettir.
birine aşıksanız, onunla mutlu bir beraberliğiniz olacak demektir. Eğer
Gördüğünüz aktör ya da aktris yaşamıyorlarsa, o zaman bir takım zorluklarla
karşılaşacaksınız anlamına gelir. Aktris görmek, maddi kayba uğrayacağınızı
gösterir.ALABALIK


Rüyada alabalık ile ilgili herhangi bir şey görmek, hiç beklemediğiniz bir anda
ortaya çıkan maddi veya manevi kazançları belirtir.ALARM

Rüyada alarm çaldığını duymak, içinizde bazı gizli korkuların varolduğunun
işaretidir. Seyahat ederken dikkatli olun ve özel hayatınızdan kimseye
bahsetmeyin.ALBÜM

Bir albüme fotoğraf taktığını gören kimse geçmişten aldığı ders sayesinde daha
dikkatli davranacak ve bir engeli de böylece aşacaktır. İçi fotoğraflarla dolu
bir albüm görmek geçmişte kalan ve birden tekrar alevlenecek bir olay olarak
yorumlanır.ALEV

Rüyada harlı bir alev görmek, baştan kötü giden bir işin zamanla düzeleceğini
gösterir. Alevle bir yerinin yanması, tıbbi bir operasyona işarettir. Yangın
alevi, iyi bir haber alınacağı demektir.
ALIŞVERİŞ

Kazançlı bir döneme girildiğini belirtir.ALTIN

Rüyada altın görmek birkaç şekilde yorumlanır. Rüyada altın ile ilgili herhangi
bir şey görmek, maddi, manevi ve sağlık yönünden istenilen şeylerin
gerçekleşeceği, çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girildiğini
gösterir Altın para, dedikodu demektir. Altınları yığılı bir şekilde gören
kimse, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenir. Bekar bir genç kız ya da erkek altın
yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Bir erkekten altın para, altın ziynet
eşyası alırken gören bir kadın, gizli bir ilişkiye girişir. Ama bu durum
muhakkak duyulacaktır..AMBULANS

Yakalandığınız bir hastalıktan çok çabuk kurtulacaksınız.AMELİYAT


Rüyasında ameliyat olduğunu gören kişinin sağlığı mükemmeldir.AMERİKA

İşinizde çok başarılı olup, birden yükseleceksiniz. Fakat bu, birçok kişinin
sizi kıskanmasına ve size düşman olmasına neden olacak. Ailenizde bazı
tartışmalar olacağına işarettir.ANAHTAR

Rüyada anahtar kaybetme, erkekler için, ev değişikliğine,kadınlar için,
evliliğinde geçimsizliğe işarettir. Anahtar bulmak güç ve iyi bir gelecek
sağlayacak bir işe başlanacağına işarettir. Anahtarla kapı açmak, problemlerin
çözümünün göründüğünden daha kolay olduğuna işarettir Kırık anahtarı
görmek,çevrenizde arkanızda konuşan dostlarınızın varlığına işarettir. Anahtar
çalınması,işlerinizi boş vermenizden dolayı çok zor durumlara düşeceğinize
işarettir..ANESTEZİ

Kendinizi anestezi yaparken görmek,yakınlarınızdan birinin sağlık haberlerini
alacağınıza elinizden geldiği kadarıyla zor durumdakilerin yardımına
koşacağınıza işarettir.
ANLAŞMA

Kendinizi birisiyle anlaşma yaparken görmek, ticari işlerinizde büyük zarara
uğrayacağınıza ve malınızdan olacağınız anlamına gelir.Anlaşmazlık ise, yapılan
iyilikleri sürekli hatırlatmaktan vazgeçilmesi gerektiğine işarettir.ANNE

Rüyada bir kişinin annesini görmesi, iyi ve kazançlı günleri belirtir. Annesini
ölü görmesi iyi bir haber veya olaya işarettir. Anne ile darılmak ve kavga etmek
ise, başarısızlık ve maddi kayba işarettir.ANTİKA EŞYA

Sevdiklerinizle birlikte uzun ve mutlu bir yaşam süreceksiniz anlamına
gelir.Satın almak ise, uzun süreli bir sıkıntıya gireceğiniz anlamına gelir.APARTMAN


Aile içinde bazı tartışmalar olabileceğine işaret eder.ARABA

Arabaya binmek işlerinizin iyiye gideceğine ve bir terfii edeceğinize işarettir.
dolmuş yapan arabaya binmek, güzel geçecek ticari amaçlı bir yolculuğa
çıkacağınıza işarettir.Kaza yapmış araba büyük bir mevki sahibi olmaya;
yuvarlanmış araba, itibarınızın kısa süreli olacağına; araba altında kalmak,
zenginliğe veya büyük bir mirasa; arabanın peşinden koşmak, uzun süreli
işsizliğe yorumlanır.ARAMAK

Eğer rüyada aranan şey bulunursa,geçmişte bir yanlışlık yüzünden kaybedilenlere
yeniden kavuşmaya,bulunamazsa sıkıntıların bir müddet daha süreceği
anlamındadır. Birisinin sizi aradığını görmek,üzüntü ve keder demektir.ARI

Bereket, başarı ve mutluluğun habercisidir. Arı görmek, İş ve özel hayatınızda
birçok başarıya imza atacağınızın habercisidir. Ailenizle mutlu bir hayat sizi
bekliyor demektir. Eğer arı soktuysa, bir arkadaşınız sizi hayal kırıklığına
uğratacak anlamına gelir. Arı yakalamak, isteklerinizin gerçekleşmesi; arı
öldürmek, beklenmeyen bir haber; arı topluluğu bir sırrın açıklanması.Çiçekler
üzerinde arı ise yakın bir dostun habersiz ziyareti anlamına gelir.
ARKADAŞ

Ticarette başarı ve iyi şansa yorulur. Arkadaşınızın mutlu olduğunu gördüyseniz,
bu sizinde mutlu olacağınız anlamına gelir. Arkadaşla kavga:birisine
anlattığınız sırrınızın herkesin ağzına düşeceğine işarettir. Arkadaşınızı hasta
veya üzgün gördüyseniz, ondan kötü bir haber alacaksınız demektir.ARMAĞAN

Arkadaş veya sevgili bulmaktır. Armağan vermek, verilen kişinin değerine göre
iyi veya kötü bir haber alınacağına; armağan almak, evlilerin çocuk sahibi
olmalarına, bekarların evlenmesine yorulur.ARMUT

Neşeli ve keyifli olmaktır. Mevsimsiz armut yediğinizi gördüyseniz, bir haram
mal kazanabilir ya da hastalığa yakalanabilirsiniz. Armut almak ertelenecek bir
yolculuğa; ham armut,üzüntüye işarettir.Ağaçta görmek ise, başarılı olacağınızın
habercisidir.Hasta birinin armut ağacı görmesi, ölüme yorulur.Armut satmak ise,
zorluklarla karşılaşacaksınız demektir.ARPA


Arpa yemek arkadaşlarınızla kavga edeceğinize; arpa ekmeği zenginliğe; arpa
tarlası, kısmete ve bolluğa; yaş arpa, çok kazanca; arpa biçmek, mal almaya ve
hacca gitmeye yorulur.ASANSÖR

Rahatlığa ve Size maddi yükü olan kimseden kurtulmaya işarettirASILMAK

Sizden üst seviyedeki birinin size yardım etmesi veya sizin başkasına iyilik
yapmanızdır.ASKER

Rüyada asker olmak, zorluklara rağmen zengin ve ünlü olabilmek demektir. Askeri
silahsız görmek, iyi diye bildiğiniz birisinin size kötülüğünün dokunacağına
işarettir. Bir konuda karar vermeden önce çok iyi düşünmelisiniz, aksi takdirde
büyük hatalar yapabilirsiniz.
ASLAN

Rüyanızda aslanın saldırısına uğradıysanız, düşmanlarınız tarafından yenilecek
onların emri altına gireceksiniz. Aslanla boğuşmak, kazanmaya; aslan öldürmek,
her alanda başarıya; aslana sırtını dayamak, kayıp ve üzüntüye;.aslan tarafından
takıp edilmek; tuzağa düşmeye işarettir.AŞÇI

Bolluk, rahatlama ve mutluluğa işaret eder. Ayrıca ani bir yolculuğu da
belirtebilir. Seyyar aşçı görmek, durumunuzun değişeceğine veya taşınacağınıza;
Aşçıyı kazan başında görmek, evlenmek isteyenler için hayırlı kısmete, hastalar
için hastalığın ilerlemesine yorulur. Aşçıyı evde görmek, oturduğunuz evden daha
iyi bir eve taşınmaya; Aşçı ile kavga etmek, dost ve komşular hakkında kötümser
olmaya ve bundan zarar göreceğinize işarettir.AŞK

Rüyada sevgilisi ile başka birisini görmek, kadın için, tehlikeli bir rakibi
olduğuna erkek içinse sevgilisinin kendisine çok sadık olduğuna, işarettir. Aşık
olduğunu görmek çok mutlu olacağınız anlamına gelir. Bu rüya, çevrenizdeki
insanlardan memnun olduğunuza, sıkıntıdan uzak olduğunuza işarettir.AT ARABASI


At arabasına bindiğinizi görmek, geçici bir hastalığa yakalanacağınız anlamına
da gelir.Birçok yeri ziyaret edeceksiniz.AT

Rüyada herhangi bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme,
aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesi
demektir. Ama ölü at zarara ve yakın zamanda ölüme; bağlı at mevkiinin
değişmemesine; at satmak kavgaya; at dövmek hapse girileceğine,suda at
dedikoduya işarettir.ATEŞ

Ateşinizin çıktığını görmek, hayattın asıl güzellikleri varken sizin gereksiz
işlerle uğraştığınız anlamına gelir. Kendinize biraz çeki düzen verip daha
verimli olmaya çalışın. Başından ateş çıkması,önemli bir hastalık geçirmeye,
evden ateş çıkması ise, işte başarı; ateşin sönmesi, evden yaşlı birinin
vefatına; evin yanması hakkedilmeyen bir zenginliğe; ateş içinde olmak, önemli
birilerini korkutmaya; ateş söndürmek, iyiliğe; sobada veya ocakta ateş görmek
rüyayı gören evli ise hamileliğine; ateşte et pişirmek dedikoduya; ateşte
tencere kaynatmak, işlerin yolunda gitmesine işarettir.ATEŞBÖCEĞİ

Yakında alacağınız bir haberden dolayı sağlığınızın düzeleceğine moralinizin
düzeleceğine yorumlanır.
ATLAMAK

Bir yerden başka bir yere atlamak,sosyal statünüzün değişmesi anlamındadır.
Aşağı atlamak, para durumun tamamen tersine dönmesi, yukarı atlamak, gelire ve
zenginliğe; dere,hendek veya duvardan atlamak, rahata ermek demektir.ATLAS KUMAŞ

Daha önce başladığınız bir işi başarıyla bitireceksiniz. Atlas kumaş satın
almak, eşini aldatma; atlas elbise giyinmek ise, iyi bir evlilik yapmak
demektir.ATÖLYE

Yeni bir işe gireceksiniz ve azminizle başarılı olacaksınız demektir. Riyakar
bir arkadaşınızın varlığının da habercisidir. AV: Eğer rüyanızda avınızı
yakalayamadığınızı gördüyseniz, zoru başarmak için mücadele vermeniz gerekecek
demektir. Avı yakaladığınızı görmek ise yakın zamanda başarıyı ve mutluluğu elde
edeceksiniz demektir. Dağda avcı görmek tanımadığınız birisi tarafından
uğrayacağınıza işarettir. Köpeklerle ava çıkmak güvenli, saygın ve rahat
yaşamak; av köpeklerinin avdan dönmesi, işsiz kalacağınıza ve sıkıntılarla
uğraşacağınıza, Yırtıcı hayvan avlamak, hasımları alt etmeye ve sorunları
aşmaya; ormanda avcı: izlediğiniz yolun hatalı olduğuna işarettir.AV KÖPEĞİ


Girişimde bulunacağınız işlerde başarıya ulaşacağınıza ve hayallerinizi
gerçekleştireceğinize habercidir.AVUÇ

Avucun temiz olması faydalı ve karlı işlerle uğraşmak anlamındadır. Alkışlamak
hoş vakit geçirmek mutluluğun işaretidir.AVUKAT

İçinde bulunduğunuz durumda hareketlerinize dikkat etmelisiniz, Düşünmeden
hareket ettiğiniz takdirde çok büyük zararlara karşılaşabilirsiniz demektir.AYAK

Bol kazançlı işe, sıhhatli ve zekice düşüncelere,azimli ve sabırlı davranışlara
işarettir. Sakat ayak, kötü haber ve üzüntüye; kıllı ayak, büyük bir suçtan
aklanmaya; ayak kesmek, bir iş için ödüllendirmeye; kız ayağı, işlerde başarıya;
kadın ayağı, yaşam boyu zorluklara; ayak yıkamak, kar yapmaya işarettir.
AYAKKABI

Zenginlik ve servet demektir.Yeni bir ayakkabı almak veya ayakkabısını
kaybetmek, kötü günlerin belirtisidir. Rahat bir ayakkabı giymek, yakın zamanda
huzura kavuşulacağına işaret eder. Yırtık ayakkabı tehlikeli bir durumla karşı
karşıya kalınacağına yorumlanır. Bu rüyalar genel olarak iyi sayılmazlar.
Ayakkabı diktirmek, üzüntülere ve terk edilmeye; ayakkabı sıkması, çevrede bir
cinayet işlenmesine; bir kadının ayakkabı çıkarması, ayrılığa; çocuk ayakkabı,
işlerin kötüleşmesine işarettir. Siyah, beyaz, kırmızı ayakkabı giymek birden
bire bir sıkıntıyla karşılamayı; Sarı ayakkabı hastalığı anlatır. Ayakkabıları
çıkarmak çok yakında zorluklardan kurtulmayı anlatır.AYÇİÇEĞİ

Şansın açılması ve sıkıntıların sona ermesi anlamına gelir.AYDINLIK

Hayallerinizin gerçekleşeceğine isteklerinizin olacağına işarettir.AYI


Zorluklarla ve sıkıntılarla karşılaşacağınız anlamına gelir.Bir kadın için bu
rüya, yeni düşmanlara sahip olacağının ve bazı zorlukların oluşacağının
işaretidir. Bir ayı öldürmek, sıkıntılardan kurtulacağınız anlamına gelir.AYRILIK

Rüyada sevdiğiniz birinden ayrıldığınızı görürseniz, yeni bazı zorluklarla karşı
karşıya olmanızın habercisidir. Düşman olduğunuz birinden ayrılmak, ise
hayatınızın düzene gireceği anlamındadır.AY

İş hayatında meydana gelecek bazı değişiklikler, kazançlı çıkmanıza neden olacak
demektir. Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak. Ayın yerde olması, rüyayı
görenin annesinin vefat edeceğine; ayın bulutla kaplı olması, gözde bir
hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya işarettir.AYNA

Rüyada ayna silmek ünlü olmaya; ayna sırlamak bir kötülüğe, sırları dökülmüş
ayna, kazançlı bir yardım almaya; yuvarlak ayna:dedikodular yüzünden üzülmeye;
çerçeveli ayna:para kaybına; kırık ayna, eşin ölümüne;aynanın kayıp olması:büyük
paralar kazanmaya işarettir.. Rüyada aynaya bakmak, yeni bir çevre ve yeni
dostlar edinmeye işarettir.. Bir aynaya bakarak çok güzel olduğunu düşünen
birinin önünde, mutluluk , ama aynaya bakarken solgun ve bitkin olduğunu görmek
önünde sıkıntılarla dolu bir döneme girildiğine işarettir. Ayna satmak, işlerde
zarara girmek demektir. Aynanın kırılması kötü bir haber alınacağını belirtir
AYVA

Rüyada ayva görmek, içinde bulunulan durma göre hastalık, hastalıktan kurtuluş,
yolculuk, doğum, işte başarı ve kazancı işaret eder.Ayva ağacı, faydasız bir
arkadaşlığa;ayva sıkmak, kazançlı bir iş gezisi sonucunda para kazanmaya
işarettir.AZRAİL

Azrail'e selam vermek, bu dünyada daha çok çekeceğiniz var anlamına gelir.
Azrail'i can alırken görmek, uzun bir hayat yaşacağınıza işarettir. Azrail'i
gülerek görmek, acısız bir vefat; kızgın görmek acı çekerek ve ızdırap içinde
öleceğinize işarettir.

B

Alfabetik sıralamaya göre hazırlanmıştır. Şuanda "B" Harfine
bakılıyor..


BABA

Rüyasında babası tarafından sevildiğini gören kimse önünde hayırlı bir yol
açılacak demektir. Sorunların üstesinden gelineceğine işarettir. Rüyasında
babasını gören kimse güç bulur ve olayların üstüne cesaretle gidebilir. Böylece
sorunlardan sıyrılır. Rüyayı gören kişinin babası yaşıyorsa bu işbirliği mutlu
edecektir. Babası ölmüşse, bir süre sonra bir müjde ve sevilen biri gelecektir.BACAK

Güzel ve şekilli bacaklar görme mutluluk ve dost edineceğinizin habercisidir.
Hastalıklı veya özürlü bacaklar, fakirlik ve hayal kırıklığı demektir.BADANA

Badana yapıyor görmek sorunların aşılması ve rahat bir hayat anlamına gelir.
Rüyada badanacı görmek ise oturulan evin satılması anlamına gelir.BAĞIRMAK


Bağırarak yardım istediğinizi görmek başınıza tehlikeli bir olay geleceğine
işarettir.BAĞLAMAK

Birini bağlamak sizi kıskananların artmasına rağmen başarılı olacağınız anlamına
gelir. Bir düşmanı bağlamak para kazanacaksınız anlamındadır. Ancak bu para
gayri meşru yollardan da kazanılabilir. Köpek bağlamak iyi giden işlerin
bozulması; bir direğe bağlamak, parasızlık çekmeye ve kolay yoldan para kazanma
girişimlerinin hüsranla sonuçlanacağı anlamına gelir.BAĞ

Mutluluk ve başarıya işarettir.BAHARAT

Birinden zarar görmeye ve hastalığa işarettir.
BAHAR

Bahar mevsimini görmek aşk hayatınızın güzel olacağı anlamına gelir.BAHÇE

Rüyada bahçe görmek, çok güzel, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir döneme
girildiğini, emellerin yerine geleceğini belirtir. Bahçeye ağaç dikmek, rahat ve
huzur içinde geçireceğiniz bir ömre işarettir. Bahçe sulamak, bahçeyi
kazdığınızı görmek ise:geçim sıkıntısına düşeceğiniz anlamına gelir.BAHÇIVAN

Bol ve sürekli gelire kavuşacağınız anlamındadır. Geveze bahçıvan, çöpçatan bir
kimseyi belirtir. Bir bahçıvandan bir şey alan kimse, yararlı, değerli bir şey
duyar.Bahçıvan tutmak bir rahatsızlık geçireceğiniz anlamına gelir.Rüyasında
bahçıvan gören kişi büyük hayır işler. Bu rüya onun temiz, iyi ve makbul biri
olduğunu açıklar. Bu insan yaptığı iyiliklerin karşılığını mutlaka görür.BAHŞİŞ VERMEK


Rüyada bahşiş vermek kaybolan bir şeyin bulunmasına, küçük miktarda bahşiş
vermek büyük bir sıkıntıyı sorunsuz atlatacağınıza; büyük miktarda bahşiş vermek
ise, saygınlığın artırmasına ve yapılan işte ilerlemeye işarettir. Herkese
bahşiş dağıtmak ticarette başarı kazanacağınıza işarettir.BAKIR

Üst pozisyonlarda çalışan kişiler tarafından ezileceksiniz demektir.BAKKAL

Çok dürüst bir kişiliğe sahip olduğunuza ve kimsenin hakkına göz dikmediğinize
işarettir.BAKLA

Kuru bakla sakin ve huzurlu bir hayat yaşayacağınıza işarettir. Üzüntü ve
sıkıntı çekeceğinize işarettir. Baklacı kötü sözler duyacağınız anlamına gelir.
Bakla yemek ticari durumunuzun sarsılacağına işarettir.
BAL

Zenginliğin gösterir. Rüyada bal yiyorsanız, bu hem zengin olacağınız hem de aşk
hayatınızda şanslı olacağınız anlamındadır. Bal yalamak evlenmeye, birine bal
vermek iflas edeceğinize, bal yapmak gerçekleşemeyecek hayaller kurmak, süzme
bal görmek geçim sıkıntınızın biteceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna
işarettir. Bal satmak birden bire alacağınız kötü bir haberle acı çekeceğiniz
anlamına gelir.BALDIZ

Ev içinde huzursuzluk çıkacak, aile arasında yaşayacağınız sorunlar canınızın
sıkılmasına neden olacak demektir.BALE

Evliliğinizde bazı sorunlar görülecek . Eşinizde siz de birbirinize sadık
olmayacaksınız. Bu rüya evli olmayanlar tarafından görülürse sevgililer arasında
kavgaya işaret eder.BALIK


Balık daima kısmet sayılır. Canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığı
anlamındadır. Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına, suda balık
avlamak iç açıcı bir haber duyacağına, balık sürüsü görmek yönetici durumuna
gelineceğine işarettir. Balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer.
Çok sayıda balık tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balıklarda yaklaşan
kısmetlerdir.BALKON

Rüya sahibinin arkadaş ya da akrabalardan kötü haber alacağının da
işaretidir.Balkonda durmak veya balkon görmek, ayrılığın habercisidir. Bu rüyayı
gören kişi genelde sevgilisinden ayrılır.BALON

Her konuda yanlış kararlar alacaksınız ve her işiniz aksi gidecek.Amaçlarınıza
ulaşamayacaksınız.BALTA

Rüyada balta görmek, sıkıntılı yaşanılan konuda yardım geleceğini, sağlığı kötü
ise sağlığına kavuşacağını belirtir. Balta vurmak amaçlarınıza ulaşmak için çok
çaba sarf etmeniz gerekecek demektir. Kırık balta, hastalık olacağına ve para
kaybedileceğine işarettir. Rüya sahibi bir kadınsa, zengin olmayan fakat çok iyi
kalpli biriyle evleneceği anlamına gelir.
BAMYA

Artık şanslı bir döneme girdiğinizin habercisidir.BANKA

Bankada çok para görmek, zengin olacağınızın işaretidir. Banka görmek para
kaybedileceğine işarettir. Para çekmek, para açısından rahatlayacağınız ve iş
hayatında başarılı olacağınız anlamına gelir.BANYO YAPMAK

Rüyayı gören hamile bir kadın ise çocuğunu düşürme tehlikesiyle karşı karşıya
demektir.Rüya sahibi genç ise, karşılıksız bir aşk yaşayacak sevgisinin
karşılığını göremeyecek ve mutsuz olacak demektir.BARAKA


Sonunda para kaybı olan kötü bir durumla karşılaşacağınıza işaretidir Barakada
oturmak:evdeki huzurunuzun bozulacağına işaretidir .BAR

Bara gitmek, para kazanmak için yasal olmayan yollara baş vuracağınız ve bunun
sonucunda da olayların sizin açınızdan olumsuz gelişeceği anlamına gelir.BARDAK

Dolu bardak iyi haber anlamına gelir. Bardak güven vermemeye veya bir yardımcı
anlamına gelir. Boş bardak, iyi giden evliliğinizin bozulacağı ve çok sıkıntı
çekeceğinize işarettir. Bardak kırmak, ev içinden birinin ölümüne işarettir.BARIŞMAK

Yaşanılan küskünlüklerin büyümesidir.
BARUT

Barut patlatmak, genç biri ile ilişkiye girmek anlamındadır.Çevrenizde sevilen
biri olmanıza işarettir Barut dumanı, uzaktaki bir arkadaştan haber gelmesi
anlamına gelir.BASAMAK

Basamaktan çıkmak yakın bir gelecekte hayatın düzene girmesine basamakta oturmak
ise şansın bir süre daha kapalı kalmasına işaret eder.BASKI

Rüyada baskı yapılırken görmek,İlmi alanda önemli bir başarıdır.BAŞ AGRISI


Birine yaranmaya çalışmak veya yalancı şahitlik yapmaktır.BAŞÖRTÜSÜ

Rüyasında başına bir başörtüsü, takan kız hemen evlenir. Yeşil eşarp, mutlu bir
aşk evliliği, kırmızı, beyaz, siyah baş örtüleri ani evlilik anlamına gelir. Mor
eşarp tanınmış önemli bir evliliktir. Ancak gri, bej ve rengi güzel olmayanlar
ise evliliğin mutluluk getirmeyeceğini bildirir.BATAKLIK

Sahtekar insanlarla tanışacak, zarara uğrayacaksınız. Rüyada bataklıkta olduğunu
görmek, sıkıntılı bir dönem geçireceğinin işaretidir. Bataklıktan çıkmak, iş
hayatında küçük bir ilerlemeye işarettir.BATMAK

Bir tekne içinde batmak,yaşantınızın birden bire aksi istikamete döneceğine ve
sorunlu günler geçireceğinize işarettir.
BATTANİYE

Rüyada temiz battaniye veya yorgan görmek, işlerinizin yoluna gireceğini,
sağlığınızın iyi olacağı anlamına gelir. Battaniye veya yorgan kirli ise,
çevrenizde sizi kıskananlar var demektir. Yırtık battaniye veya yorgan görmek,
farkında olmadan yerine getiremediğiniz bir sözünüzden dolayı bir yakınınıza
zarar geleceğine işarettir.BAVUL

Rüyada ne şekilde olursa olsun bir bavul görmek, mutlaka yolculuğa işarettir.İçi
dolu bavul, kötü bir haber; boş bavul,planlanan yolculuğun bazı sorunlar
yüzünden olmaması anlamındadır..BAYILMAK

Rüyada bayılırsanız üzücü bir haber alacaksınız demektir.Bayıldıktan sonra
ayılmak,haberin etkisinden çabuk kurtulup, üstesinden gelineceğinin işaretidir.
Aile içinde hastalığın, üzücü haberler alacağınızın işaretidir. Sıhhatinize
dikkat etmeli ve yaşam şeklinizi değiştirmelisiniz.BAYKUŞ


Baykuş sesi duymak, yakında bir ölü haberi alacağınızı ya da uzakta yaşayan bir
tanıdığınızdan kötü haber alacağınızı anlatır. Rüyada öten bir baykuş görmek,
bazı insanların sizi kıskandığını ve arkanızdan kötü konuştuğunu belirtir. Eğer
baykuş ötmüyorsa veya canlı değilse, işinizde başarı elde edeceksiniz demektir.
Ağaçta duran bir baykuş düşman sahibi olduğunuz anlamındadır.BAYRAK

Savaş olan bir ülkede yaşıyorsanız, savaşı kazanacağınıza, savaş olmayan ülkede
yaşıyorsanız, zenginliğe işarettir.Rüyada bayrağı dalgalanır görmek, şanslı bir
dönemde olduğunuzu belirtir. Durgun, sarkan veya yarıya kadar çekilmiş bir
bayrak, sorunlu günler yaşayacağınıza işarettir.BAYRAM

Zorlukların aşılacağına huzurlu bir hayata geçileceğine, rahat ve bolluk içinde
bir yaşama ulaşılacağına işarettir.BEBEK

Bebek haberdir. Eğer bebek güzelse iyi bir haberdir. Çirkin, cılız, sıska bir
bebek kötü haber veya dedikodudur. Üstü başı kirli bir bebek yakın zaman sonra
para geleceğine işarettir. Ağlayan bir bebek sevilen kimsenin tatlı sözleridir.
Rüyada yeni doğmuş bebek görmek, sıkıntılı bir dönem geçirileceği ama bu
sıkıntılı günlerin sonunda iyi günlerin geleceğine işarettir. Oyuncak bebek,
güzel bir yere davet edileceğine, bebeği hediye ediyorsa, sonradan pişman
olacağı bir iş yapacağına yorumlanır.
BEDDUA

Hal ve hareketlerinizdeki yanlışlıklar nedeniyle mahcup olacağınıza işarettir.BEKÇİ

Rüyada bekçi görmek, kuvvet ve kudrette artışı belirtir. Mal sahibi ulunacağına
yorumlanır.BEKLEMEK

Kendinizi birisini beklerken görmek, bilimde ilerlemeye veya dini inançlarınızın
azalacağına işarettir.BELGE


Resmi belge görmek, bir arkadaşın ya da ailede birinin evlenmesine, ya da
tapuyla ilgili işiniz olacağına işarettir.Okuldan belge verilmesi, hiçbir zaman
uğraştığınız işlerin yolunda gitmeyeceğine ve her alanda başarısız olacağınıza
işarettir.BERBER

Büyük uğraşlar sonucu, başarı ve şans sizinle olacak. Berberde tıraş
olmak:zorlukla kazandığınız parayı olumlu işlerde kullanamayacağınıza
işarettir.. Berbere gitmek bir hastalığa yakalanacağınız anlamına gelir. Eşin
berberde görülmesi karınızın sizi avucuna almak istediğine işarettirBEŞİK

Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yatıyorsa bu, zenginliğe ve şansa yorumlanır.
Beşik sallamak ise hastalığın habercisidir.BEYAZ KÜRK

İyi bir şansın ve başarının habercisidir.
BEYİN

Beyin yiyorsanız, bazı bilgiler edinip bundan karlı çıkacaksınız.Hayvan beyni
görmek, psikolojik durumunuzun yakında bozulabileceğine işarettir. Eğer kendi
beyninizi gördüyseniz, durumunuzdan ve çevrenizden memnun olmadığınızın
işaretidir.BEZELYE

Zenginliğe ve sağlıklı bir yaşama işaret eder.BIÇAK

Kavganın ve ayrılığın işaretidir. Bu rüya, iş hayatınızda zarar edeceğinizin
habercisidir. Rüyada elinde bıçak tutmak, güç ve zenginliğin sürekli olacağına,
bıçakla bir şey kesmek, eline para geçeceğine işarettir. Bıçak kaybetmek veya
saklamak olası tehlikelerden kurtulacağınıza işarettir. Bıçağı kırmak işlerin
yolunda gitmesi, bıçak taşımak insanlardan zarar görmemek için dikkatli olmanız
gerektiğine, ölümle burunu buruna gelebileceğinize işarettir.BIYIK


Rüyada bıyıklı olduğunuzu gördüyseniz, bu bencil olduğunuzun işaretidir.
Sahtekarlığa uğrayacağınız anlamına da gelir. Koparılması yoksulluğa işarettir.
Bıyığın uzaması üzücü, kesilmesi kötü bir haber anlamına gelir. Birinin bıyığını
çekmek o kişiye zarar vereceğiniz anlamına gelir. Kara, uzun bıyık kazancın
artmasıyla para bakımdan ferahlayacağınız anlamına gelir.BİBER

Dedikoduya ilginiz başınıza büyük sorun açacak. Etrafınızdaki insanlara dikkat
edin ve olur olmaz herkese güvenmeyin. Biber satmak hasta iseniz,
iyileşeceksiniz, biber almak geçim sıkıntısı yaşayacağınıza işarettir. Rüyada
biber yemek, yapacağı bir iş nedeniyle pişman olacağına işarettirBİLARDO

Bilardo masası veya oynadığını görmek, sıkıntının işaretidir.BİLET

Çekinerek çıkacağınız yolculuktan rahat bir şekilde döneceğinize işarettir
BİLEZİK

Erken bir evlilik yapacağınızın habercisidir. Altın bilezik bir miras veya yüklü
bir paraya kavuşacağınıza, bilezik çıkarmak arkadaşlarınızla aranızda çıkacak
bir soruna, hediye etmek yakınlık kurduğunuz bir kadınla aranızda problemler
çıkacağına, gümüş bilezik daha çok para katacağınıza işarettir. Bir kadının
bilezik takması rızkın bol olduğuna ve mutlu bir haber alacağınıza işarettir.BİNA

Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak demektir.
Yolculuklara çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz. Hasarlı bir bina, sağlığın
bozulacağına işarettir. Bina boyamak alacaklıların sıkıştırması yüzünden eski
borçlarınızı ödeyeceğinize, binanın yanması hakkınızda kötülük düşünenleri alt
edeceğinize, binada çalışanlar görmek karı koca arasında sorunlar çıkacağına ve
ayrılığa kadar gideceğine işarettirBİRA

İçtiğinizi görmek, hayal kırıklığına uğrayacağınızın işaretidir. Eğer başkaları
içiyorsa bu, bazı gizli hasımlara sahip olduğunuz anlamına gelirBİSİKLET


Rüyada bisiklet sıkıntıdan sonra gelen ferahlık anlamındadır. Çok karışık bir
sorunla karşılaşılacağı bazı yanlışlar yapılacağı ancak sonuçta sorunun
aşılacağına işarettir.Bisiklete bindiğini gören kimse, kendi çabasıyla
sorunların üstesinden gelecektir. Bir bisiklet alan kimse ise, bilerek
sorumluluk yüklenecek ve bunun sayesinde işinde sivrilecektir.BİSKÜVİ

Hayırlı bir seyahate çıkacağınız anlamına gelir. Bu seyahat sayesinde hem siz
hem yakınlarınız karlı çıkacak.BİT

Rüyada bit öldürmek, bir yakınınıza karşı acımasızca davranacağınıza işarettir.
Bit sirkesi ise fesatlık ve kötülük anlamına gelir.Bitlenmek bol paraya
kavuşacağınıza ve dostlarınızın birden artacağına işarettir. Bitler tarafından
sarılmak sermayenizin sürekli artacağına ve her geçen gün daha iyi duruma
geleceğine yorumlanır. Üzerinden bit dökülmesi paranızın bol olduğu için bir çok
arkadaşınız olacağına işarettir.BODRUM

Sıkıntıların sürmesine ve sadaka vererek sevap işlemeniz gerektiğine işaret
eder.
BOĞA

Boğa güreşi olumlu yönde bazı değişikliklerin olacağının habercisidir.Rüyada
kızgın bir boğa görmek, kötü bir olayla karşılaşılacağına işarettir.BOHÇA

Uzak ve beklenmeyen bir yerden ummadığınız bir misafir gelecek demektir. Dolu
bohça zenginlik, bohça kaybetmek sıkıntıların başlaması ve aşk hayatının
kötüleşmesine işarettir.BOMBA

Boş yere para harcayıp sonra bunun sıkıntısı çekmek anlamına gelir. Bombayı
patlamış görmek fakirliğe ve işlerin bozulmasına işarettir. El bombası bir sır
yüzünden aile içinde kavgalara işarettir. Büyük bir bomba görmek işlerini
birinin emri altında yönetmeye habercidir. Bomba satmak zenginlik içinde bir
yaşama işarettir. Bir yeri bombalamak saygınlığın artmasına yorumlanır. Bomba
satın almak sağlığın hafif şekilde bozulacağına, kutu içinde bomba görmek
sıkıntılı günlerin geldiğinin habercisidir. Bombayı kurcalamak bir tehlikeyle
karşı karşıya olmaya yorumlanır.BONCUK


Meydana gelmesinden korkulan bir olayın gerçekleşmesinin habercisidir. Rüyasında
bir yerden boncuk alan genç bir kız aşık olur. Evli kadın içinse eşinden
duyacağı tatlı sözlerdir. Erkek için ise bu rüya gizli bir ilişkiye
işarettir.Yeşil boncuk başarılı olunacağına, sarı olayların planlandığı gibi
gitmemesine, mavi boncuk iyi bir habere, pembe birinden yardım istemeye, kırmızı
boşa para harcamaya, siyah bir hastalığa anlamındadır.Rüyada boncuk görmek,
yakın çevreden birinin kötü bir olayla karşılaşacağına işarettir.BORAZAN

Bu müzik aletlerini rüyada sadece görmek, bir yakınınızın kısa bir hastalık
geçireceğine işarettir.Rüyada borazan veya başka nefesli sazları çalmak,
sıkıntılı bir meselenin anlaşmayla sonuçlanacağına ve tatlıya bağlanmasına
işarettir. Borazan sesi işitmek, işinizde ilerlemeyi işarettir.BORÇ

Kendinizi borçlu ya da alacaklı olarak görmek dostlarla ilişkilerin iyileşmesine
ya da kötüleşmesine işarettir. Borcunuzu ödediğinizi görmek ayrılıkların sona
ereceğine yorulur. Fakir birisinin dertlerine çare bulmaya ve zor durumdaki
insanlara yardım edeceğinize işarettir. Borç vermek maddi imkanların dar olduğu
sırada bir aşk yaşamak anlamına gelir.BORNOZ

İş yaşamınızdaki sorumluluklar üslendiğiniz anlamına gelir. Bornoz giymek
sorumluluğu çok büyük bir iş alacağınız anlamına gelir. Bornoz satmak önünüze
gelen ciddi bir iş fırsatını kaçıracağınız anlamındadır. Bornoz dikmek yeni ve
karlı bir işe girmek demektir. Yeni bir bornoz çalıştığınız işin ilerisi için
çok kazançlı olacağına işarettir. Eski ve kirli bir bornoz aldığınız işe dikkat
etmeniz gerektiğine, yoksa sonunun hayal kırıklığına uğrayabileceğinize
işarettir.
BORSA

Borsa ile ilgilendiğinizi görmek, geleceğinizin çok güzel olacağına ve büyük
paralar kazanacağınıza yorumlanır.BORU

Su borusu para kazanmak ve bereket anlamındadır. Boru çalmak, dedikoducu ve
iftiracı birinin kişiliğinin ortaya çıkması anlamına gelir. Borudan su akmasını
engellemek işlerin bozulmasına ve zarar edileceği demektir. Boru sesi duymak
yalan nedeniyle kötü haber alacağınız anlamına gelir. Boru üretmek zorlukların
sona ermesine ve işlerin iyiye gitmesine işaret eder.BOSTAN

Kadın demektir. Birinin bostanını sulamak yasak ilişkiye girmek anlamına gelir.
Sonbaharda bostanda olmak:aile içinde bir üzüntüye,para açısından sıkıntıya veya
bir vefat anlamına gelir.Bakımsız bir bostan:bir olaydan dolay çok acı
çekeceğinize işarettir.Bostanda ağaç görmek:çok zengin bir kadınla
evlilik,verimsiz bir bostan görmek:evliliğin boşanmayla biteceğine işarettir.BOŞANMA


Boşandığınızı görmek, evliliğinizde bazı sıkıntılar olduğu anlamına gelir.
Bekarsanız sevgilinizden ayrılacağınız demektir.BOYA

Sermayenizi yitireceğiniz anlamındadır. Boya satmak, dostlarla iyi bir geleceğe
işarettir. Satın almak işlerin bozulmaması için tedbirler almanın gerektiğine
işarettir. Rüyada boya yapmak, çevrenizdekiler üzerinde güçlü etkiler
sağlayacağınız bir sürece girdiğinizi gösterir.Boya üretimi yapmak aile içinde
veya sevgililer arasında kavgalara anlaşmazlıklara haber verir. Kumaş boyası
üzüntüyle bitecek olan bir mutluluğa yorumlanır. Boya dökmek kötü niyetli
biriyle karşılaşmak anlamındadır. İş yeri boyamak bir yardım görmeye yüz boyamak
hasımlardan gelecek tehlikelerin varlığına yorumlanır. Gemi boyamak mutluluk ve
ferahlığa; ayakkabı boyamak problemlerle boğuşmaya; ev boyamak aşk hayatında
sıkıntıların olduğuna işaret eder. Evde boyacı görmek, o evden birisinin ölümüne
habercidir.BOYNUZ

Arkadaşınızla problemleriniz olacak ve yollarınızı ayıracaksınız. Kesik boynuz
bir zorlukla karşılaşacaksınız demektir.Para kaybedeceğiniz anlamına da gelir.
Kendinizi boynuzlu görmek maddi ve manevi olarak çok iyi durumda olmanız sizi
tanıyanların kıskançlığına neden olduğu anlamına gelir.BOZUK PARA

Başarısızlıkla sonuçlanacak iş sözleşmeleriniz olacak. Aşk hayatında da büyük
problemlerin sizi beklediğinin habercisidir. Bozuk para bulduğunu görmek,
hayatınızın düzene gireceği anlamındadır.
BÖCEK

Geveze biriyle evlilik veya küçük bir hasımlık demektir. Böcek yemek mutsuz
geçecek bir evliliğe işaret eder.Böcek öldürmek sıkıntılardan uzak ve rahat bir
yaşama yorumlanır.BÖREK

Bir söylenti duyacaksınız demektir. Börek almak iyi parası kazanabileceğiniz işe
gireceğiniz anlamındadır. Börek satmak insanlara faydalı bir iş yapmaya
işarettir. Börek yapmak güzel ve karlı bir işe girmeye haber verir.BUĞDAY

Eve buğday almak, geçim sıkıntısının haberidir. Alınan buğdayın yenilmesi ise,
para kazancına işarettir.BUHAR


Güzel habere işaret eder. Buhar banyosu yapmak ise sağlıklı ve mutlu bir yaşam
anlamındadır.BULAŞIK

Kendinizi bulaşık yakarken görmek, çok günah işlediğinize ve sonunda günahkar
olduğunuzun farkına vararak pişman olacağınıza ve tövbe edeceğinize, Allah
yolundan ayrılmayarak ruhunuzu rahatlatacağınıza işarettir.BULMACA

Hayatınızda bazı huzursuzluklar karışıklıklar, huzursuzluklar ve yanlış
anlaşmalar olacak.BULUT

Koyu yağmur bulutları, problemlere, kara bulut karşılaşılacak zorluklara,
bulutlardan yağmur yağıyorsa, bolluk ve berekete işaret eder. Başın üstünden bir
bulut geçmesi üst seviyede saygın birisinin sizi destekleyeceğine, renkli bulut
mutlu bir hayata Açık renkli bulutlar, sorunların aşılmasına başarıya
ulaşılacağına yorumlanır. işarettir.
BULVAR

Kendinizi bulvarda dolaşırken görmek karşı cinsten yeni birisiyle güzel zaman
geçireceğiniz anlamındadır.BURÇ

Rüyasında burçlardan birini gören garip olaylarla karşılaşır. Ayrıca aynı
burçtan biriyle tanışabilir.BURUN

İş hayatınızda ciddi ve güzel yenilikler olacak demektir. Burnunuza bir şey
kaçması parasal bir zorluğa işaret eder. Burnunuzu delmek fena giden işlerinizin
bir arkadaşınızın yardımıyla yoluna gireceğine işarettir. Burnunun akması sizden
üst seviyede birinden bir iyilik göreceğinize yorumlanır.BUZ


Rüyada buz görmek, iyi bir haberler duyacağınıza ve bu haberlerle
sıkıntılarınızın sona ereceğine sonunda hayat şartlarınızın olumlu bir şekilde
değişeceğine işarettir.BUZAĞI

Hal ve hareketlerinizde daha temkinli olmanız gerektiğine işaret eder. Buzağı
tutmak kötü olayların arkasından güzel günlerin geldiğini haber verir. Ölü
buzağı iflas edeceğinizin ve borç aldıklarınızla ile mahkemelik olacağınızın
habercisidir. Buzağı boğmak yarıda kesilecek bir yolculuğa yorumlanır. Buzağı
pişirmek işlerde kazanç sağlamaya, buzağı yemek güzel havadise işarettir. Hasta
buzağı suçu olmayan bir insanın haksız yere ceza çekmesine işarettir. Evde
buzağı bir hırsızlık olayının olacağı demektir.BUZDOLABI

Hatalı hareketleriniz ve yanlış konuşmalarınızla çok sizin için çok önemli bir
kişiyi gücendirebilirsiniz. Konuşmadan önce düşünmeniz gerekir.BÜLBÜL

Rüyada bülbül güzel, mutluluk, verecek haberdir. Evlilikte ve aşkta mutluluk
belirtisidir. Bülbül ötüyorsa sevdiğinizle ilgili bir haber alacaksınız. Kafeste
bülbül beslemek aile içinde kavgaya ve huzursuzluğa işarettir.
BÜRO

Büro görmek, maddi kazanca işarettir.Çok çalışmanızın karşılığını alacak,
muradınıza erecek, üstlendiğiniz sorumlulukları her koşulda yerine
getireceksiniz demektir.BÜYÜ

Çevrenizde sizi kıskananların olduğuna ve bunlardan size zarar geleceğine
işarettir.BÜYÜKANNE - BÜYÜK BABA

Akıllı ve sizden daha tecrübeli bir akraba veya bir dostunuzun tavsiyelerini
dinleyerek, tüm engelleri aşacak, bütün zorlukların üstesinden geleceksiniz
demektir.


4 Nisan 2008 Cuma

C

Alfabetik sıralamaya göre hazırlanmıştır. Şuanda "C" Harfine
bakılıyor..


CACIK

Rüyada cacıkla ilgili bir şey görmek başınızdan geçecek bir olay yüzünden üzüntü
duyacağınıza işaret

eder.CADDE

Rüyada cadde görmek size zarar verecek iş yapacağınıza işarettir. Bir caddede
yürümek sorunların

üstesinden gelerek mutlu olacağınıza yorumlanır. Caddeden ayrılmak içinde
bulunduğunuz zor

durumları atlatacağınız anlamına gelir.
CADI

Rüyada cadı görmek kendisinin dışında oluşan bir problemle karışıp, zor durumda
kalınacağına işarettir.

Bir tartışma veya kavgaya karışacağınız anlamına da gelir.CAM

Rüyada kırık bir cam görmek önemli olmayan sorunlara işarettir. Camı kendisinin
kırması hayatında çok

önemli bir dönemeçte olduğuna haber verir. Cam parçasından bakmak, büyük düş
kırıklığına ve iş

yaşamında başarısızlığa yorumlanır. Cam satmak yaşamda tutturulan düzenin
bozulmasıyla sıkıntılı

günler yaşamaya işarettir. Kırık cam eşlerden birinin ölümüne; cam temizlemek
hem aile hem de iş


yaşamının düzene girmesi demektir.CAMBAZ

Bir sanatta başarı elde etmek demektir. Kendisini cambaz olarak gören kişi
çevresindekileri aldattığını

zanneder.CAMİ

Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların
gerçekleşeceğine

işaret eder.
CAN SIKINTISI

Kendinizi canı sıkkın görmek zor günlerin biraz daha süreceğini ancak,
sonrasında rahata ereceğinizi

işaret eder. Birisinin sizin canınızı yaktığını görmek size acı bir haber
geleceği anlamına gelir.CANAVAR

yeni olay ve haberlere, duygularınızla yaklaştığınıza yorumlanır. Olaylar
karşısında duygusal

davranmamalı içgüdülerinizle hareket etmemelisiniz daha mantıklı olmalısınız
demektir.CASUS

Rüyada casus görmek iyiye yorulmaz. Casus olmak sabır göstermediğinizden
işlerinizin bozulmasına ve


aklınızın başka işlerle meşgul olduğuna işarettir. Bir casusla karşılaşmak
huzura kavuşmak için

insanlardan uzak olacağınız bir yerlere yolculuğa çıkmaya yorulur. Casusa sır
söylemek

arkadaşlarınızdan birisinin arkanızdan konuştuğuna delalettir.CEHENNEM

Rüyada cehennem görmek ve aile içi huzursuzluk belirtir. Cehennemde olduğunu
görmek, bir kişinin sizi

kötülük yapmak için kışkırtacağı anlamına gelir. Böylece, para durumunuz
bozulacak hem de

psikolojiniz sarsılacak demektir.CEKET


Rüyada yeni ceket iyi bir fırsat demektir. Bu rüyayı görenler güzel bir işe
girer. Ceketinin söküldüğünü

görmek iş değişikliğini belirtir. Ceketin aniden yırtılması işten hemen para
kazanılacağına işarettir.

Ceket çıkarmak işte ve çevrede değişikliği belirtir.CELLAT

Kendisine ahlaksızlığı iş edinmiş kötü kimsedir. Hastalık nedeniyle üzüntüye ve
acıya ya da emellerinizin

gerçekleşmeyeceğine işarettir. Aileden birisinin yada çevrenizden bazılarının
kötülük peşinde

koştuğunun habercisidir. Cellat başı gördüyseniz çok temkinli olmanız gerekir.CENAZE


Rüyada cenaze görmek iyidir. Bir cenaze gören kişi uzun zamandır haber alamadığı
biriyle karşılaşır

demektir. Cenazeye katılan kişi hayatında güzel bir yenilikler yapar
anlamındadır. Kendi tabutunu

görmek ise mal ve para kazanılacağının haberidir.CENNET

Sizi seven yardımınıza koşan iyi dostlara sahipsiniz demektir. Eğer sağlığınız
bozuksa ya da sıkıntı

çekiyorsanız, yakında durumunuz düzelecek anlamına gelir. Cennete girmek mutlu
ve rahat bir hayat,

cennetten kovulmaksa rahatsızlık demektir. Cennet melekleriyle konuşmak işinizde
iyi bir yere sahip

olarak iyi bir evlilik anlamına da gelir.
CEP

Yakınlarda bir hırsızlık olayı olacağına işarettir.CEPHE

Yaşamınızda zorluklarla karşılaşacaksınız ancak bu zorluklar kısa süreli olacak
demektir.CERRAH

Dertlerinizden sıyrılacaksınız demektir.Cerrah sizi tedavi ediyorsa iyi bir
insanla tanışacağınıza ve bu

insandan çok büyük destek göreceğinize işarettir.
CESARET

Yılmadan uğraşmaya sonunda başarı geleceğine yorulur.CESET

Yakınlarınızdan birinin ölümüne işarettir.CEVİZ

Rüyada ceviz yemek para kazanmak demektir. Ceviz toplamak aile yaşantınızın
mutlu olmasının

belirtisidir. Çürük ceviz birisinin sizi kandırılacağını belirtir. Ceviz ağacı:
kötü ve açgözlü bir adamla


karşılaşacağınıza yorulur. Ceviz ağacından düşmek ise başınız belaya girecek
ancak kurtulacaksınız

anlamına gelir.Ceviz koparmak mecburi bir seyahat nedeniyle sevdikleriniz ayrı
kalacağınız

anlamındadır. Kurumuş ceviz ağacı para durumunuzun bozulacağını işaret eder.
Ceviz ağacı yıkılırsa

yakınlardan boyu uzun birisinin ölümünü haber verir.CEYHAN NEHRİ

Rüyada Ceyhan nehrini görmek güzel yorumlanır. Zenginliğe, berekete kavuşmaya,
üzüntülerden ve

dertlerden kurtulmaya işarettir.CEYLAN


Evlilik,muyluluk,güzellik zarafet ve aşka işarettir.Ceylan vurmak:bir kadının
avucuna düşmek,ormanda

ceylan görmek:sonu hüsran olan karşılıksız aşka yorumlanır.Ceylan sürüsü görmek:
yeni bir işe

atılacağınıza işarettir.CEZA

Uzun süredir gösterdiğiniz çabalarınız sonucunda işleriniz düzeleceğine ya da
çok değer verdiğiniz

birisinin hatıralarının hiçbir zaman kalbinizden silinmeyeceğine işarettir.CEZVE

Rüyada cezve görmek dedikodu, asılsız ve kötü söz demektir. Cezve bakırsa bu
dedikodulardan sonra


müjdeli bir haber gelebilir anlamındadır.CIMBIZ

Rakip durumunda olduğunuz kişilere karşı becerileriniz sayesinde üstünlük
sağlayacağınız demektir.CIRCIR BÖCEĞİ

Uluorta konuşmalarınız sizi tartışmalı ortamlara girmenize sebep olacak
demektir. Cırcır böceğini

öldürmek ise, yüksek bir mevkiye işarettir.CIRCIR


Hedeflerinize ulaşacağınızı ifade eder.CIVA

Yarım kalmış bir işiniz olduğuna gönül işlerinizde başarısızlığa uğrayacağınıza
yorulur. Cıva almak

emellerinize ulaşamayacağınızı belirtir. Barometrede cıvayı yüksek görmek
ticaret hayatınızda,

işlerinizde başarı kazanacağınıza işarettir.Alçak görmek ise tam tersi anlamına
gelir. Cıva içmek gizi bir

olayın insanlar tarafından öğrenilmesi demektir. Cıva satmak sıkıntılarınızı
çevrenizdekilere başkalarına

yansıtmaktır.CİLVE


Size yapılıyorsa:gerçekleştiremeyeceğiniz bir iş için yalan söylemek, siz
yapıyorsanız ise, birilerine özlem

duyuyorsunuz demektir.CİNAYET

Cinayet işlediğinizi görürseniz, zor günler geçireceğiniz ve bütün işlerinizde
hüsrana uğrayacaksınız

demektir. Eğer kendinizi savunmak için cinayet işlediyseniz, iş hayatınızda
başarılar kazanacağınız,

yükseleceğiniz anlamındadır.CİN

Hileci aşağılık bir kişiyi belirtir. Cin çarpması haram bir mal edilmesine ve
büyülerle uğraşılmasına


yorumlanır. Evde cin görmek evinize ve malınıza kötülük geleceğine işarettir.
Cinden yardım istemek

çeşitli maceralara atılma isteğinde olduğunuzu işaret eder.CİNSEL İLİŞKİ

Rüya gören erkekse amaçlarına kavuşup, işinde ilerleyeceğine; rüya gören kadınsa
sıkıntılı bir dönem

geçireceği, ancak temkinli dikkatli olursa tekrar huzura ereceğine işarettir.CİRİT

Hayatınız başarılarla dolu olacak bu sayede mutluluğunuz artacağı anlamındadır.
CİVCİV

Rüyada yumurtadan civciv çıktığı görülürse yaşamınıza renk katacak değişimlere
hazırlanıyorsunuz

demektir. Kümeste veya bahçede görülürse berekete ve kısmete işarettir.CUMHURBAŞKANI

Umduğunuzdan da fazla mutlu olacaksınız demektir.CÜCE

Rüyada cüce görmek arzularınızın olacağına, dertlerinizi azalacağına,
ummadığınız kazançlar elde

edeceğinize işarettir.
CÜMBÜŞ

Güzel günlerin sona erdiğinin zor bir döneme girildiğinin, büyük sıkıntılar
çekileceğinin; ama bir süre

sonra tekrar rahata kavuşulacağının haberini verir. Cümbüşten dönmek beladan
kurtulmak demektir.

Cümbüşe davetli olmak ise aslında davet edenlerin kötü niyetli olduğu bu nedenle
da tedbirli olmanız

gerektiğini işaret eder.CÜZDAN

Cüzdan bulmak maddi veya manevi açıdan kazanç sağlayacağınıza işaret eder. İçi
para dolu

cüzdan bulmak ise, şansınızın arttığı döneme işaret eder.Cüzdanınızı
kaybettiğinizi gördüyseniz, yakın


bir dostunuzla kavga edeceğiniz anlamına gelir.CÜZZAM

Sıkıntılarınız sona erecek, artık yaşamınız rahatlık ve huzur içinde
olacağına işarettir.


Ç

Alfabetik sıralamaya göre hazırlanmıştır. Şuanda "Ç" Harfine
bakılıyor..

ÇABALAMAK

Kötü duruma düşmeye ve bu durumdan kurtulmaya yorulur..ÇADIR

Yolculuğa, kabre, kadına ve eve işarettir. Bu rüyalar farklı birkaç şekilde
yorumlanır. Çadırdan içeri

girmek hiç beklemediğiniz birinden bir fenalık göreceksiniz demektir. Çadır
kuran erkek yakında iş sahibi

olur, eli ekmek tutar. Çadırı toplayan erkek ise, kendi işinin sahibi olur.
Çadırda uyumak sevdiğinden

haber geleceğini belirtir.Çadır ne kadar büyükse o kadar iyidir. Çadırda oturmak
güzel bir olayın pek

yakında gerçekleşeceğine işaret eder.
ÇAĞLAYAN

Rüyada çağlayan görmek para kazanmayı belirtir. Gayretiniz sayesinde yüksek
makamlara

geleceğinizi işaret eder.ÇAKMAK

Rüyada yanan bir çakmak görülmüşse, arzu edilen şeylerin gerçekleşeceğine
işarettir. Eğer çakmak

çabalara rağmen yanmıyorsa, hayal kırıklığı olacak demektir.ÇALGI ALETİ


Türlerine göre hem kötü hem de iyi şeylere yorumlanır. Çalgı çalmak:üzün süredir
çekmiş olduğunuz

zorluklardan kurtulup mutlu ve rahat bir yaşantıya kavuşacaksınız.ÇALIŞMA

Rüyada kişinin kendini iş başında görmesi işi yaşamında başarı elde edeceğinin
işaretidir. Yeni bir aşk

yaşayacağınıza ya da hayattaki başarılarınızın devam edeceğine işarettir.ÇAM

Rüyada çam görmek daima hayra yorulur. Çam ağacı görülmesi muradınıza ereceğiniz
iyi bir döneme

girildiği ve sağlık sorunları sona erecek demektir. Başarı, mutluluk, kısmet,
mutluluk, murat olarak


yorumlanır. Yemyeşil ulu bir çam artık mutlu olacağınız zamanın geldiğini
gösterir.ÇAMAŞIR

Rüyada temiz çamaşır sağlık anlamına gelir. Kirli çamaşır sağlığı etkileyen
alışkanlıklardır. Çamaşır almak

gizlediğiniz şeylerin başkalarının kulağına gideceğine işarettir. Rüyada çamaşır
yıkamak uzun süredir

gizlenen gerçeklerin su yüzüne çıkmasıdır. Çamaşır satmak kısa bir süre sonra
ciddi sağlık sorunları

yaşayacağınıza işarettir. Çamaşır asmak ev içinde belanın savuşturulmasıdır.
Rüyada çamaşır görmek

çok istenilen bir şeye kavuşulacağına yorulur.ÇAMUR


Hep kötüye yorumlanan rüyalardandır. Çamura girdiğini gören kişi mutlaka bir
sıkıntıya düşer. Rüyada

çamur bir ikazdır ve dikkatli olunması gereken olayların yaşanacağına ve halen
bazı hatalı işlerin içinde

olduğunuza yorumlanır. Bu çamur balçıksa sıkıntı artacaktır. Ancak çamurları
temizleyen bir süre sonra

sıkıntılarından kurtulacak demektir.ÇAN

Çan sesi duymak durumunuzda iyileşme olacağını gösterir. Eğer çan yakınınızda
ise işlerinizdeki bu

gelişme için yakınlarınızın verdiği tavsiyelere uyduğunuz taktirde
gerçekleşecektir. Ama çanların

çaldığını görmek, bir ölüm haberi demektir.
ÇANAK VE ÇÖMLEK

Zenginlik ve servete yorulur. Çanak yalamak ölümün yaklaştığına işarettir.ÇANTA

Rüyada bir çanta veya torba görmek işlerinizde başarılı olacağınızı haber verir.
Eğer çanta yırtık veya

delikse düşünmeden para yatıracağınız bir iş sizi hayal kırıklığına uğratacak ve
para kaybettirecek

demektir. Açık çanta ise, elde etmek istediğiniz para için çok uğraş emek sarf
etmeniz gerekeceğini ve

yakın zamanda başarılı olacağının işaretidir.
ÇARIK

Yolculuğa,ayrılığa ve Ayrılık acısına işarettir.ÇARK

İşlerinizin düzeninden şaşmadan gideceğine yorulur.ÇARPILMAK

Kötü giden iş yaşamınızın birden bire düzeleceğine işarettir.ÇARŞAF


Yatağa çarşaf sermek yola çıkmak demektir. Temiz, güzel, renkli veya beyaz
çarşafsa, iyi kazanç

getiren yoldur. Yırtık veya delik çarşaf kişinin yolda zarar edeceğine
yorumlanır. Çarşafı toplamak bir

zararlı bir işten dönmek anlamındadır.ÇATAL

Evde sakinlik ve rahatlığın işarettir. Kırık çatal, uğraştığınız konularda
başarısızlığa uğrayacaksınız

demektir. Çatal kullanmak çevrenizde size tuzak hazırlayan birilerinin var
olduğunun belirtilmesidir.

Sevgililer arasında geçimsizliğe de yorumlanır. Çatal almak yaptığınız bir işte
hiç beklemediğiniz bir

şekilde yanılacağınızı anlatır.
ÇATI

Ciddi olmayan bir hastalığa yakalanacaksınız demektir.ÇAVUŞ

Terfi edeceğinize işarettir. Kendinin çavuş olduğunu görmek bütün yaşamınız
boyunca sevgiyi ve

mutluluğu bulmak için çalışacağınız anlamına gelir.ÇAY

Misafirlere çay doldurmak iyi haberler alacağınıza yorumlanır. Başkalarına çay
ikram etmek o insanın


çevresinin genişleyeceğini belirtir. Rüyasında çay içen kimse, iş ve toplum
yaşamında başarılı olur

demektir. Pakette çay görmek yeni hayaller ve beklentiler olduğunu anlatır. Çayı
devirip dökmek bazı

planlarınızın sonuca ulaşmayacağını işaret eder.ÇAYIR

İş yaşamınızdaki olaylar sizi mutlu edecek ve bu durum sizin çevrenize mutluluk
veren biri yapacak

demektir. Bir çayırdan başka bir çayıra atlamak bir kimsenin dünya nimetlerine
olan aşırı isteğine ve

kazanç için durmadan çabalayacağına işarettir.Kurumuş çayır hayal kırıklığına
uğrayacağınız

anlamındadır. Çayır toplamak zengin olmaya işarettir.
ÇEK

Ertelenmiş borçlarınızı ödeyeceğinize sorunları aşacağınıza ve rahat edeceğinize
işaret eder.ÇEKİÇ

Rüyada çekiç görmek sürekli olmayan bir sıkıntı veya üzüntüye yorumlanır. Büyük
sıkıntıların üstesinden

gelmeniz ve büyük gerekecek demektir. Çivi çakmak alacağınız bir haberden
nedeniyle çok mutlu

olacaksınız anlamındadır. Çekiç sesi duymak beklemediğiniz bir davete
çağrılacağınıza işaret eder.ÇEKİRDEK


Çevrenizdeki kötü arkadaşlarınızın dedikodunuzu yaptığını anlatır.ÇEKİŞTİRMEK

Kimi dostlarınızın sizi çekiştirdiğinin işaretidir.ÇEKMECE

İyi bir insanla evlilik yapacağınıza ve çok iyi bazı dostluklarınız olacağına
işarettir.ÇELİK

Rüyada çelik eşyalar görmek iyiye yorulur. Çelik cesurluk, atılganlık ve kendine
güven olarak yorumlanır.


Parlak çelik görmek iç huzurunuzun olduğunu ve sağlığınızın iyi olduğunu
anlatır.ÇENGEL

Sorunlarınızdan bir dostunuzun yardımları ile kurtulacağınıza ya da iyi bir
arkadaş çevresine sahip

olarak toplum içindeki yaşantınızda güçlü durumda olacağınızı belirtir. Çengel
satmak işlerinizin

zamanla bozulacağının işaretidir. Çengele bir şeyler asmak farklı iş alanlarına
atılarak başarılı

olacağınıza yorulur. Kasap çengeli yakınlarınızdan birinin kötü bir haberini
alacağınızı belirtir.ÇEŞME

Rüyada çeşme görmek mutluluk demektir. Çeşme rüyaları iyi sayılırlar. Temiz bir
çeşmeyi açarak su alan


kimse hayallerinin kısmetine kavuşur. Eğer çeşmeden berrak su akıyorsa, para
konusunda varlığa,

bulanık su akıyorsa darlığa işarettir. Temiz bir çeşme güzel, uğurlu bir iştir.
Rüyasında çeşme gören bekar

erkek ise bu mutlu ve temiz bir aşk demektir. Evli erkek ve kadınlar için bu
rüya, bolluk ve berekettir.

Çeşmede yıkanmak sıkıntıdan ve hastalıktan kurtulmak demektir. Bulanlık sulu bir
çeşme kötü ve

üzüntülü habere işarettir.ÇETE

Başkalarının sizin malınızda ve paranızda gözü olduğunu ve dikkatli olmanız
gerektiğini belirtir.ÇEYİZ


Sağlığa ve yeni eşyalara yorulur. Düğün çeyizi iyi niyetliliğiniz sonucunda
zarara uğrayacağınıza

işarettir. Çeyiz bulundurmak sonu olmayacak yasak ilişkilere girmek anlamına
gelir. Çeyiz dikmek hiç

beklemediğiniz bir şekilde aldatılacağınıza işarettir.ÇIĞLIK

Rüyanızda siz çığlık attıysanız ya da çığlık atan birini gördüyseniz,
etrafınızın düşmanlarla çevrili

olduğunu anlamına işaret eder.ÇIĞ

Yakınlarınız yüzünden başınıza dert gelecek ve sıkıntılar yaşayacaksınız
demektir.
ÇILDIRMAK

Hastalığa ve yaşamınızda gerçekleşecek bazı olumsuz değişiklikler demektir.
Sağlığınıza ve yediklerinize

dikkat etmeniz gerektiğine işarettir.ÇINAR

Yaşamınızın uzun süreli olacağına sermayenizin devamlı büyüyeceğine, işarettir.
Hayırsız, kötü evlada

da yorumlanır. Kurumuş çınar:çok önemli para kaybına uğrayacağınızı belirtir.
Devrilmiş çınar ağacı

birisinin haksız yere suçlanacağına işarettir. Çınar ağacından düşmek iş
yaşamınızda yaptığınız hatalar

nedeniyle para durunuzun bozulacağına ve sıkıntılar yaşayacağınıza yorumlanır.
ÇIPLAKLIK

Rüyada kişi kendisinin çıplak olduğunu görürse sıkıntılara düşeceksiniz
demektir. Mantıksız

davranışlarınız nedeniyle bazı kötü olaylara karışacaksınız demektir. Başka
insanların çıplak olduğunu

görmek ise, insanlardan size kötülük geleceği anlamına gelir.ÇİÇEK

Hayra yorulur. Rüyada çiçek görmek güzel ve size şans getirecek bir haber
demektir. Kadınlar için

hamileliliği işaret eder. Eğer çiçekler kurumuş ise bu, ölümün, üzüntünün,
sıkıntının işaretidir. Çiçekli taç

taşımak evlilik yapmak ve dünya nimetlerine kavuşmaya işarettir. Çiçekçi dükkanı
güzel ve mutlu bir


ilişkinin haberidir. Bir demet çiçek, uzak ve zengin bir akrabanızdan size miras
kalacağına işarettir. Çiçek

sulamak yaptığı işlerde başarı kazanmak anlamındadır.ÇİFTLİK

Elinize para geçecek demektir.Bolluğun ve bereketin işaretidir.ÇİĞDEM

Birbirine anlaşan çiftin evliliğini haber verir.ÇİKOLATA


İnsanların güvenini kazanacaksınız demektir. Birçok insanla yeni dostluklar,
arkadaşlıklar kuracaksınız

anlamındadır.ÇİLEK

Rüyada çilek yemek gönül hayatınızda mutluluklar yaşayacaksınız demektir.ÇİNGENE

Rüyayı gören orta yaşlı biri ise para kaybına işaret eder . Bekar bir kadın için
bu rüya güzel bir evliliğe

yorumlanır. Evli bir kadın için ise gizli sırlar öğreneceğine işarettir. Bu
rüyayı gören genç bir erkekse,

planda olmayan bir yolculuğa çıkacak demektir.
ÇİZME

Giydiğini görmek, uğraşılan her işte başarı kazanmak anlamındadır. Başkasının
çizme giydiğini görmek,

birinin sevgilinizi elinizden alacağı anlamındadır.Çizme eski ve yıpranmışsa,
sağlığınızın bozulacağına ve

sıkıntı bir dönem geçireceğinize işaret eder.ÇOCUK

Rüyada çok çocuk görmek, zenginliğin ve mutluluğun işaretidir.Rüyada erkek çocuk
görmek iyi bir

habere ,kız çocuk görmek kötü bir habere işarettir. Süt emen bir çocuk görmek
sevince işarettir . Hasta

bir çocuk görmek, kendi çocuğunuzun çok sağlıklı olacağı; fakat başka sorunlarla
karşılaşacağınız


anlamına gelir.ÇORAP

Rüyada çorap almak para kazanmanın işaretidir. Hediye olarak bir çorabın
verilmesi ailenin eski bir

sorununu çözülmesi demektir. Çorabın kaçması macerası yaşanacağının işaretidir.ÇORBA

Rahat ve uyumlu bir hayatınız olacak demektir.Çorba içmek maaşınızın
zamlanacağına, kendi işinizi

yapıyorsanız onun büyüyeceğine işarettir.
ÇÖL

Çok hayırlıdır. Rüyada çöl görmek her sorunun çözüleceğine, mutluluk ve
gelişmeye işaret eder.ÇÖMLEK

Çömleğin içinde et varsa, güzel işlere yorulur. Çömlekçi görmek, iyi bir mevkiye
gelmek demektir.ÇÖPÇÜ

Rüyada çöpçü olduğunu görmek genç bir erkek için iş yaşamında yükselmeye, orta
yaş bir erkek için iş

yaşamında biraz sıkıntı olacağının işaretidir. Evli bir kadın için gayri meşru
ilişkiye yorulur.Bekar bir kadın

için varlıklı biriyle mutsuz bir evlilik anlamındadır.
ÇÖP

İş hayatında başarısızlığa ve adınızın bazı kötü olaylara karışacağınıza
işarettir. Kadınlar için bu rüya,

aşk hayatında sıkıntı demektir.ÇÖREK

Rüyada çörek pişirmek veya yemek özel hayatınızda mutluluk anlamındadır.ÇUKUR

İş yaşamınızda temkinli olmanız gerektiği anlamına gelir. Hayatın sonunun
geldiğine, yaşamınıza çeki


düzen vermeniz gerektiğine işarettir.ÇUVAL

Dolu çuval ise bereketi gösterir. Kaybettiğinizi sandığınız değerli bir eşyayı
bulacak ve mutlu

olacaksınız.Çuvalı boş görmek hanede bereket olmadığını ve bir uğursuzluk
bulunduğunu belirtir.ÇUVALDIZ

Eşinizin hamile kalmasına ve kız çocuğu sahibi olacağınıza yorumlanır.ÇÜRÜK


Amansız, sonu olmayan bir aşka tutulmaya ya da sevdiklerinizden ayrılmaya
işarettir. Bedeninizde

çürük olması daha önce yaşadığınız aşkları hatırlamak size sağlamayacak
demektir. Çürük yumurta ise

hayatınız boyunca elinizi attığınız her işte başarılı olacağınız anlamındadır.
Çürük domates görmek

eğer siyasetle uğraşıyorsanız önemli seviyelere gelecek ve başarı
sağlayacaksınız anlamındadır.3 Nisan 2008 Perşembe

D

Alfabetik sıralamaya göre hazırlanmıştır. Şuanda "D" Harfine
bakılıyor..


DAĞ KEÇİSİ

Şahsiyetten yoksun ve ahlaksız bir kişiyi temsil eder.Etinden yemek devletten
haber alacaksınız

anlamına gelir.DAĞ YOLU

Sıkıntılardan ve üzüntülerden kurtulacağınıza ya da başkalarına karşı
düzenbazlığa işarettir.DAĞ

Rüyada dağ genelde hayra yorulur. Bir dağa tırmandığını gören kimse, çok büyük
emek vererek, kendi


gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir. Dağdan yuvarlanmak veya düşmek
kendi gayretiyle

çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır. Dağları
seyretmek, üstesinden

gelmesi zor olan bazı işleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına
gelir.DAİRE

Bir dairede çalışıyor görmek tayin olacağınız anlamındadır ancak bu tayin sizin
isteğiniz dışında

gerçekleşecek. Genç biri için ya düğüne ya da bir eğlenceye işarettir. Yaşlı
biri için eline toplu bir para

geçmesi demektir.DAKTİLO


Farkında olmadan yaptığınız hataların sonunda size yarar geleceğine işarettir.
Dul bir kadın için varlıklı

ve iyi kimse ile evleneceğinize ve mutlu olamayacağınıza işarettir. Bu rüyayı
görürseniz ertesi günü

neşeli geçirirsiniz.DALGA

Rüyada dalgalı deniz görmek başarının zorluklarla mücadeleler sonrasında
geleceğini belirtir. Bekar biri

için bu rüya aşk hayatında sorunlar yaşanacağına işarettir. Dalgalarla boğuşan
bir insan, çok önemli

bir fırsatı değerlendirerek birden yükselir anlamındadır. Dalgalı denizde yüzmek
bol para kazanmak

demektir. Dalgaların kıyıya çarpması uzaklardan bir kısmet geleceğini haber
verir.
DALMAK

Denize dalmak riske girmemelisiniz yoksa mal kaybına uğrayabilirsiniz demektir.DAL

Yapraklarla dolu dallara bakmak, sabırlı olursanız muradınıza ereceksiniz
demektir.DAMLA

Yağmur damlası görmek bereketinizin sürekli bol olacağı ve sizinde kanaatkar
olduğunuzu belirtir.DANA


Çevrenizdekilerin ve yakınlarınızın saygısını, sevgisini ve güvenini kazanıp,
para açısından ferahlığa

kavuşacağınız anlamındadır. Dana almak bol kazanç ve saygı görmek demektir.DANS

Bu rüyalar iyi yorulmazlar. Ancak rüyasında güzel bir yerde, çok tatlı bir müzik
duyarak dans edenleri

seyreden insan için bir kısmet var demektir.Dans hatalı düşünceler, duygular
nedeniyle sıkıntıların

geleceğini belirtir. Rüyasında dans ettiğini gören kimse zor duruma düşecektir.DANTEL

Bir düşmanınızla problemler yaşayacaksınız demektir. Güzel işlenmiş dantel, iyi
haberlerin işaretidir.


Dantel örmek bir şeylerin ters gideceğini ve bu nedenle para bakımından
sıkıntılı günler yaşayacağınızı

belirtir.DARBUKA

Üzüntü ve kedere, bununla yansıra üne,evliliğe ve kayıp bir kişinin geri
dönmesine veya küçük de olsa

bir hediye alacağınıza haber verir.DAVET

Bir yere davet aldığınızı görmek, iyi olmayan bazı olaylarla karşılaşacaksınız
demektir.
DAVUL

Davul görmek, insanlarla iyi ilişkiler kurup birçok arkadaş sahibi olacağınız
anlamındadır. Uzaktaki bir

akrabanızdan mutluluk veren haber geleceğine ve yaşamınızı değiştirecek
beklenmedik bir olayla

karşılaşacaksınız demektir işarettir.Davul sesi duymak, uzaklarda yaşayan bir
arkadaşınızın yardıma

ihtiyacı olduğunun belirtisidir.DEDEKTİF

Yakında paraya kavuşacaksınız ve iş yaşamınızda bazı başarılar kazanacaksınız
demektir. Rüyayı gören

kadınsa, aşk hayatında sıkıntılı bir dönem olacağına yorulur. Ummadığınız bir
zamanda kötü bir haberle


üzüleceğinize işaret eder.DEFİNE

Hiç ummadığınız zamanda para ya da bir mirasa yorumlanır. Bazılarına göre de
karşılıksız bir aşka

işarettir. Define soymak ticarette zarar etmeye, üzüntüye ve yolculuğa yorulur.DEFTER

İş yaşamınızda çok yoğun olacağınıza önünüze gelen bu fırsatlardan
faydalanacağınıza yorulur.DEĞİRMEN


Hane halkının sıkıntı ve darlıktan kurtularak bolluk ve berekete kavuşması
demektir. Başka yoruma göre

de, gizli kalan bazı şeylerin ortaya çıkması, iş yaşamında da başarı demektir.
Değirmenci görmek hasta

(sakat) bir çocuğun doğumuna işaret eder.

değiştireceğinize işaret eder.DELİ

Rüyasında deli gören kimse, yeni birisiyle tanışır. Bir delinin bir şey vermesi
kısmet olarak yorumlanır.

Rüyasında delirdiğini gören kimse bir konuda isabetli bir karar vererek ve
çevresinde hayranlık

uyandıracak.
DENİZ

Deniz rüyaları iyiye yorumlanır. Masmavi engin deniz, insanın yaşamına anlam
katacak olgunlaşmasını

sağlayacak uzun bir yoldur. Dalgalı bir deniz mutluluğun sıkıntıların
atlatılmasından sonra

gerçekleşeceğini belirtir. Denizde yüzdüğünü gören kişi peş peşe yolculuklara
çıkar demektir.DEPREM

İş yaşamınızda sıkıntılar yaşayacaksınız demektir. Ülkeler arasında savaş
çıkacağı şeklinde de

yorumlanır.
DERİ

Deri ile ilgili bir rüya görmek hem iş hem aşk hayatında başar kazanacaksınız
demektir.DEVE

Bazı sorunlarla karşılaşacaksınız anca sabrederseniz ve yılmazsanız bu sorunları
aşabilirsiniz demektir. Bir

deveye sahip olduğunuzu görmek, para durumunuzun iyileşeceğini ve elinize para
geçeceğini belirtir.DEVEKUŞU

Herkesten habersiz bol para kazanacak ve zengin olacaksınız. Bazı insanlar
paranız için sizinle ilişki

kurmaya çalışabilir.
DİLENCİ

Dilenciyle konuşmak başarıda hoşgörü ve iyi duyguların rol oynayacağı anlamına
gelir.Rüyada dilenci

görmek işlerin yakın zamanda düzeleceğine işarettir. Dilenciye sadaka vermek
sorunların artık geride

kalacağı anlamındadır.DİŞ

Hastalığa yakalanacağının işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü görmek, yakında
kötü bir haber

alacağınız anlamındadır.
DİŞÇİ

Bir arkadaşınızın dişçi olduğunu ve sizi muayene ettiğini gördüyseniz o
arkadaşınıza güvenmemeniz

gerekir demektir.DOĞUM GÜNÜ

Doğum günü pek hayra yorulmaz. Bu rüya şanssızlık ve fakirlik anlamındadır.DOĞUM

Doğum rüyası sıkıntıdan kurtulmak demektir. Rüyasında doğum yapan kadın
sıkıntılarından kurtulur

anlamındadır. Doğum ağrısı çekmek zor ve kötü günlerden sonra güzel günlerin
geleceğine yorumlanır.
DOKTOR

İş yaşamınızda bazı düşmanlara sahipsiniz demektir. Rüyayı gören kadınsa sağlık
sorunları anlamındadır.DOMUZ

Uğursuzluk demektir.DONDURMA

Dondurma yemek başarının işaretidir. Dondurmanın erimesi hayalleriniz
gerçekleşmeyecek

anlamındadır.
DUDAK

Dolgun yumuşak dudaklar, mutluluğu ve gücü haber verir. Sevginize karşılık
alacaksınız sevdiğinizde sizi

sevecek demektir. İnce dudaklar, bütün sıkıntılardan kurtulacağınızı belirtir.DÜĞME

Yeni düğme, varlıklı ve insanlara ve size karşı saygılı biriyle evleneceksiniz
demektir. Eski, kırık düğme,

hastalık ve zarar anlamındadır.DÜĞÜN


Mutluluğun geleceğini haber verir. Kendi düğününü görmek, uzakta yaşayan bir
yakınınızdan kötü

haber alacaksınız demektir.